BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Dydaktyka

« wstecz

 

Obsada personalna przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt UP w Lublinie realizowanych przez pracowników Zakładu Ekologiii Zwierząt i Łowiectwa
 

Kierunek Zootechnika - studia stacjonarne

 • Hodowla zwierząt łownych - fakultet - sem. IV - wykł. 15 g., ćw. 30 g. - dr Marian Flis
 • Ocena szkód łowieckich - fakultet - sem. VI - wykł. 15 g., ćw. 30 g. - dr Marian Flis
 • Hodowla zwierząt łownych - sem. VII - specjalność hodowla i użytkowanie zwierząt - wykł. 15 g., ćw. 30 g. - prof. dr hab. Roman Dziedzic
 • Hodowla zwierząt łownych - sem. VIII - specjalność hodowle amatorskie - wykł. 15 g., ćw. 30 g. - dr Mariusz Wójcik
 • Hodowla zwierząt łownych - fakultet - sem. IX - specjalność ocena i wykorzystanie surowców zwierzęcych - wykł. 30 g., ćw. 15 g. - dr Mariusz Wójcik
 • Hodowla zwierząt łownych - sem. V - specjalność doradztwo i rozwój obszarów wiejskich - wykł. 15 g., ćw. 30 g. - dr Sławomir Beeger
 • Hodowla zwierząt łownych - fakultet - sem. VIII specjalność hodowla koni i jeździectwo - wykł. 30 g., ćw. 15 g. - dr Marian Flis

Kierunek Zootechnika - studia niestacjonarne

 • Hodowla zwierząt łownych - fakultet - sem. V - wykł. 14 g., ćw. 14 g. - dr Sławomir Beeger

Kierunek Ochrona Środowiska - studia stacjonarne

 • Leśnictwo i łowiectwo - sem. IV- wykł. 45 g., ćw.45 g. - prof. dr hab. Roman Dziedzic
 • Ekologia populacji- sem. V - wykł. 15 g., ćw. 15 g. - dr Mariusz Wójcik
 • Monitoring populacji- sem. V - wykł. 15 g., ćw. 15 g. - dr Marian Flis
 • Ekologizacja leśnictwa- sem. VI - wykł. 15 g., ćw. 30 g. - dr Mariusz Wójcik
 • Ekologia behawioralna- sem. VI - wykł. 15 g., ćw. 15 g. - dr Mariusz Wójcik
 • Bioakustyka- sem. VII - wykł. 15 g., ćw. 30 g. - dr Sławomir Beeger

Kierunek biologia

 • Zbiorowiska leśne/ restytucja zwierząt dzikich - sem. III - wykł. 15 g., ćw. 15 g. - prof. dr hab. Roman Dziedzic
 • Restytucja zwierząt dzikich - fakultet - sem. IX - wykł. 30 g. - prof. dr hab. Roman Dziedzic
 • Ekosystemy leśne i łowiectwo - fakultet - sem. IX - wykł. 30 g. - dr Mariusz Wójcik