wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

« wstecz

 • badania właściwości fizykochemicznych materiałów biologicznych,
 • analiza i modelowanie procesu odwadniania materiałów biologicznych,
 • badania teoretyczne i empiryczne procesów cieplnych wykorzystywanych w przetwórstwie żywności,
 • wpływ zabiegów wstępnych na zmiany właściwości fizycznych i funkcjonalnych biomateriałów,
 • dekohezja materiałów biologicznych,
 • przechowalnictwo materiałów biologicznych
 • wzbogacanie żywności dodatkami funkcjonalnymi.

 
Zaplecze badawcze:
 

 • Laboratorium suszarnictwa materiałów biologicznych,
 • Laboratorium przechowalnictwa materiałów biologicznych,
 • Pracownia komputerowa.

Laboratoria wyposażone są w następujący sprzęt badawczy: 

 • stanowisko do badań sublimacyjnego suszenia materiałów biologicznych,
 • urządzenie do pomiaru aktywności wody,
 • stanowisko do badań kinetyki konwekcyjnego suszenia,
 • młyn kulowy do ultra drobnego rozdrabniania,
 • kolorymetr,
 • stanowisko do mikrofalowego suszenia żywności
 • komora klimatyczna do przechowywania materiałów biologicznych,
 • derywatograf,
 • spektrofotometr,
 • suszarka próżniowa,
 • urządzenie do analizy składu granulometrycznego,
 • rozdrabniacz nożowy,
 • anemometr,
 • urządzenie do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza,
 • stanowisko do pomiaru olejków eterycznych z aparatem Derynga,
 • bomba kalorymetryczna,
 • stanowisko do oznaczania zawartości witaminy C,

Pracowania komputerowa wyposażona jest w 10 zestawów komputerowych, na których zainstalowane jest następujące, specjalistyczne oprogramowanie:

 • program „Air Humidity” (własny - opracowany przez magistrantów KTC),
 • program do obliczeń z zakresu techniki cieplnej „Termodynamika",
 • program do obliczeń suszarniczych „Dry Pak”,
 • programy do obliczeń z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji „Mollier",
 • program „Air - K.W.”- (własny - opracowany do obliczeń parametrów powietrza wilgotnego).