foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Granty

« wstecz

  • 2001-2005 Zastosowanie enzymów hydrolitycznych do wytwarzania peptydów czynnych biologicznie z mniej wykorzystywanych surowców białkowych – PBZ - KBN/021/P06/99/29 – kierownik i główny wykonawca Barbara Baraniak
  • 2002 Izolowanie i badanie czynników determinujących aktywność oksydazy polifenolowej (EC. 1.14.18.1) z brokułu. Projekt promotorski KBN 3P06T04422 – kierownik: Barbara Baraniak wykonawca: Urszula Gawlik-Dziki
  • 2005-2008 Badanie wpływu pyretroidów na wybrane elementy systemu antyoksydacyjnego komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae. KBN 2 PO6T 09128 – wykonawca: Barbara Baraniak
  • 2007-2008 Projekt badawczy promotorski nr NN312 1722 33 pt.: "Badania nad otrzymywaniem filmów i powłok jadalnych zawierających białka grochu", kierownik: Barbara Baraniak, wykonawca: Dariusz Kowalczyk.
  • 2010-2011 Projekt badawczy promotorski nr NN312 234 038 "Izolowanie i charakterystyka inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę I w angiotensynę II z nasion roślin strączkowych", kierownik: Barbara Baraniak, wykonawca: Anna Jakubczyk.
  • 2010-2011 Projekt badawczy finansowany w ramach programu Iuventus Plus pt. "Badanie czynników indukujących syntezę antocyjanów i aktywność enzymów przeciwutleniających w wybranych roślinach i procesu inhibitowania aktywności lipooksygenazy i cyklooksygenazy przez otrzymane produkty", kierownik: Urszula Szymanowska; wykonawcy: Barbara Baraniak, Monika Karaś, Urszula Złotek.
  • 2011-2012 Projekt badawczy promotorski nr NN310 735440 pt.: "Zastosowanie abiotycznych induktorów odporności systemicznej do ochrony sałaty (Lactuca sativa L.) przed chorobami grzybowymi", kierownik: Wiesław Wójcik, wykonawca: Urszula Złotek.
  • 2011-2013 Projekt badawczy własny NN312 501540 pt.: Badania nad otrzymywaniem folii i powłok jadalnych o działaniu przeciwmikrobiologicznym i przeciwutleniającym", kierownik: Dariusz Kowalczyk, wykonawca: Barbara Baraniak.
  • 2010-2014 Projekt badawczy własny NN312 233738 pt.: Ocena aktywności biologicznej i biodostępności in vitro naturalnych dodatków i wzbogaconego nimi chleba pszennego", kierownik: Urszula Gawlik-Dziki, wykonawcy: Michał Świeca, Barbara Baraniak.