wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

« wstecz

Działalność naukowo-badawcza:

  • HTST ciśnieniowo-termicznej obróbki surowców roślinnych na cele spożywcze i paszowe, a w szczególności z zastosowaniem techniki ekstruzji;
  • wytwarzania żywności wygodnej wzbogacanej dodatkami prozdrowotnymi;
  • właściwości fizycznych, chemicznych i funkcjonalnych ekstrudatów;
  • inżynierii procesu ekstruzji;
  • inżynierii biopolimerów skrobiowych;
  • modyfikacji skrobi metodą ekstruzji;
  • opracowywania technologii wytwarzania ekstrudatów spożywczych i paszowych;
  • konstrukcji wielozadaniowych ekstruderów jedno i dwuślimakowych oraz maszyn peryferyjnych wchodzących w skład linii technologicznych służących do wytwarzania ekstrudowanej żywności i pasz.

Badania te mają charakter poznawczy i utylitarny, uzyskane wyniki pozwalają usytuować Katedrę na czołowym miejscu na mapie naukowej kraju w dziedzinie baro-termicznej obróbki surowców roślinnych.

 

Zaplecze badawcze:

 

1. Laboratorium Oceny Środków i Urządzeń Spożywczych.
Wyposażenie:
- ekstruder dwuślimakowy 2S 9/5,
- kondycjoner,
- wytwornica pary,
- wytłaczarka do folii biodegradowalnej,
- oprzyrządowanie pomiarowe ciśnienia, temperatury, energochłonności.

2. Laboratorium Ekstruzji.
Wyposażenie:
- ekstruder jednoślimakowy TS-45,
- schładzacz cieczy SW MINI 8 + P,
- komora suszarnicza,
- typowy sprzęt laboratoryjny,
- mieszarka wstęgowa,

3. Laboratorium Właściwości Fizycznych – pracownia magisterska.
Wyposażenie:
- kolorymetr – Loviband CAM – System 500
- wagi laboratoryjne,
- komory suszarnicze,
- mieszarki,
- przesiewacze,
- szkło laboratoryjne,
- przyrządy do pomiaru właściwości fizycznych: kąt zsypu, gęstości utrzęsionej,
- aparaty Pfosta w różnych odmianach,
- maszyna wytrzymałościowa Zwick BDO-FB 0,5H z oprzyrządowaniem.