wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Dydaktyka

« wstecz

Przedmioty realizowane na kierunku: edukacja techniczno-informatyczna

 1. Inżynieria procesowa
 2. Techniki komputerowe w opakowalnictwie
 3. Komputerowe projektowanie zakładów spożywczych
 4. Techniki ciśnieniowo-termiczne w przemyśle spożywczym

 

Przedmioty realizowane na kierunku: technika rolnicza i leśna
Specjalność: technika rolno – spożywcza

 1. Procesy w przemyśle spożywczym,
 2. Inżynieria opakowań,
 3. Technologiczne projektowanie zakładów spożywczych,
 4. Fakultet specjalizacyjny: Technika opakowań,
 5. Barotermiczna obróbka surowców roślinnych,
 6. Pracownia dyplomowa: Techniczne, technologiczne i ekonomiczne aspekty produkcji ekstrudowanej żywności i pasz.

 

Specjalność: inżynieria żywności

 1. Inżynieria procesowa,
 2. Inżynieria opakowań,
 3. Fakultet specjalistyczny: Technika opakowań,
 4. Technologiczne projektowanie zakładów spożywczych,
 5. Barotermiczna obróbka surowców roślinnych,
 6. Pracownia dyplomowa: Żywność funkcjonalna.

 

Przedmioty realizowane na kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji

 1. Inżynieryjne aspekty przetwórstwa żywności
 2. Systemy opakowań,
 3. Projektowanie inwestycji rolno-spożywczych,
 4. Ekstruzja surowców roślinnych,
 5. Fakultet specjalizacyjny: Logistyka i zarządzanie produkcji ekstrudowanej żywności i pasz, Technika opakowań,
 6. Pracownia dyplomowa: Organizacja i zarządzanie produkcji wyrobów ekstrudowanych.
   

Tematyka realizowanych prac dyplomowych:

 • ekstruzja surowców roślinnych na cele spożywcze (chrupki, przekąski, makaron błyskawiczny)
 • ekstruzja surowców roślinnych na cele paszowe (karmy dla zwierząt domowych, ryb, zwierząt hodowlanych)
 • modyfikacje skrobi różnego pochodzenia metoda ekstruzji na cele spożywcze i przemysłowe
 • zastosowanie dodatków funkcjonalnych i ich wpływ na przebieg procesu oraz cechy wyrobów ekstrudowanych
 • badanie właściwości fizycznych ekstrudatów
 • badanie cech mechanicznych ekstrudatów
 • badanie tekstury produktów spożywczych
 • badanie cech wytrzymałościowych materiałów opakowaniowych
 • nowoczesne rozwiązania w branży opakowaniowej
 • ekstruzja biopolimerów skrobiowych
 • wytłaczanie folii biodegradowalnych
 • badanie wpływu składu surowcowego i dodatków na barwę produktów
 • opracowanie projektów technologicznych zakładów z branży spożywczej i paszowej
 • opracowanie biznes planów przedsięwzięć gospodarczych związanych z branżą spożywczą i paszową
 • opracowanie zagadnień logistycznych i transportowych artykułów sektora FMCG
 • projekty i wykonanie urządzeń i aparatów stosowanych w inżynierii procesowej