wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Dydaktyka

« wstecz

1. Edukacja techniczno-informatyczna:

 • Inżynierie przemysłu mięsnego, owocowo-warzywnego i paszowego.
 • Gospodarka surowcami ubocznymi. 

 

2. Technika rolnicza i leśna

 • Maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczego.
 • Maszyny spożywcze.
 • Procesy przetwarzania surowców spożywczych.
 • Nowe kierunki w przetwórstwie żywności.
 • Komputerowe wspomaganie produkcji żywności.
 • Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich.
 • Komputerowe wspomaganie projektowania produkcji i procesów utrwalających.
 • Energetyczne wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu spożywczego.
 • Przetwórstwo strączkowych i oleistych.
 • Przetwórstwo surowców zwierzęcych.
 • Inżynieria przetwórstwa surowców zwierzęcych.
 • Inżynieria przetwórstwa owoców i warzyw.
 • Techniczne wyposażenie zakładów przemysłu owocowo-warzywnego.
 • Małe technologie.
 • Inżynierie specjalne.
 • Zagrożenia w produkcji żywności.

 

3. Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • Maszyny przemysłu spożywczego.
 • Procesy produkcyjne.
 • Procesy technologiczne w przetwórstwie owoców i warzyw.
 • Przetwarzanie surowców pochodzenia zwierzęcego.
 • Inżynieria gastronomiczna.
 • Inżynieria produkcji pasz.
 • Inżynieria przemysłu cukierniczego.
 • Gospodarka surowcami ubocznymi w przemyśle spożywczym.
 • Normalizacja w przemyśle spożywczym.
 • Projektowanie nowego produktu spożywczego i jego dystrybucja.
 • Fizyczne właściwości surowców i żywności. 

 

Tematyka realizowanych prac dyplomowych:

 • wpływ cieplnego oddziaływania promieni podczerwonych na właściwości fizyczne i technologiczne surowców roślinnych,
 • obróbka wstępna i przetwórstwo surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • przetwórstwo surowców mleczarskich, mięsnych, drobiarskich i rybnych,
 • technika i technologia przetwórstwa surowców kaszarskich,
 • technika i organizacja produkcji żywności nisko-przetworzonej (wyroby tradycyjne, regionalne, lokalne i wegetariańskie),
 • zaplecze techniczno-technologiczne i produkcja koncentratów i dodatków spożywczych,
 • modyfikowanie cech fizycznych i technologicznych surowców roślinnych i zwierzęcych,
 • właściwości fizyczne surowców spożywczych i paszowych,
 • tekstura produktów spożywczych,
 • zagadnienia techniczno-technologiczne w przemyśle paszowym, owocowo-warzywnym, mleczarskim i mięsnym,
 • systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym,
 • przechowalnictwo owoców i warzyw,
 • przechowalnictwo i konserwacja zbóż,
 • analiza przydatności nowych technik oceny dojrzałości owoców,
 • wybrane procesy jednostkowe w przetwórstwie rolno-spożywczym (ekstrakcji w układzie ciecz-ciało stałe, tłoczenie soku, rozdrabnianie, zagęszczanie),
 • wykorzystanie pulsującego pola akustycznego w procesie ekstrakcji ziół,
 • wyznaczanie charakterystyk reologicznych cieczy nienewtunowskich,
 • komputerowe projektowanie procesów i maszyn spożywczych,
 • zmiany właściwości fizycznych surowców i produktów spożywczych po obróbce cieplnej,
 • założenia techniczne i organizacyjne zakładów gastronomicznych różnego typu i wielkości oraz gospodarstw agroturystycznych,
 • granulacja bezciśnieniowa (procesy otoczkowania, powlekania),
 • produkcja pasz przemysłowych.