wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

« wstecz

Działalność naukowo-badawcza

 • modelowanie wybranych właściwości produktów rolniczych i żywności oraz kinetyki przebiegu cieplnych procesów ich konserwacji ze szczególnym uwzględnieniem chłodnictwa, 
 • charakterystyka eksploatacyjna urządzeń chłodniczych i wpływ warunków termodynamicznych na procesy chłodnicze żywności; optymalizacja warunków prowadzenia procesu oraz charakterystyka zjawisk towarzyszących odwróconej fluidyzacji w inżynierii chłodnictwa, 
 • badania kształtowania się jakości mrożonego pieczywa oraz obróbki chłodniczej produktów spożywczych o strukturze żelowej, 
 • wykorzystanie procesów chłodniczych do poprawy efektywności odziarniania kolb kukurydzy, zdolności i energii kiełkowania nasion oraz do ograniczania uszkodzeń ziarna,
 • energetyczne uwarunkowania pracy systemów przemysłu spożywczego, w tym instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.
   

Inne osiągnięcia naukowe pracowników Katedry:

 1. Zrealizowanie projektu badawczego Nr 2P06T04726 „Optymalizacja warunków prowadzenia procesu oraz charakterystyka zjawisk towarzyszących odwróconej fluidyzacji” w latach 2003–2007.
 2. Rozprawa doktorska pt. „Charakterystyka zamrażalniczej obróbki ryżu konsumpcyjnego”, 2008, autor: mgr Marek Domin.
 3. Uzyskanie patentu pt. „Urządzenie do obróbki żywności” (F. Kluza, D. Góral: Patent RP nr B1 201080, 2008).
 4. Zgłoszenie Patentowe do Urzędu Patentowego RP nr A 377224; 23.09.2005 „Sposób wytwarzania materiału izolacyjnego, D. Góral, F. Kluza, P. Nakonieczny.
 5. Zgłoszenie Patentowe do Urzędu Patentowego RP nr P 363599, 24.11.2003 „Sposób przygotowania kolb kukurydzy do omłotu”, M. Domin, F. Kluza.
 6. Zgłoszenie Patentowe do Urzędu Patentowego RP nr P 365659; 01.03.2004 „Zamek elektromagnetyczny”, D. Góral, F. Kluza. 7. Zgłoszenie Patentowe do Urzędu Patentowego RP nr P 363162, 31.10.2003 „Sposób pomiaru przewodności cieplnej i urządzenie do pomiaru przewodności cieplnej”, M. Teleon, D. Góral.
   

Zaplecze badawcze

 • kriostat LN2,
 • kriostat cieczowy,
 • zamrażarki,
 • cyfrowe (wielokanałowe) mierniki temperatury,
 • stanowisko do odzysku czynników chłodniczych,
 • stanowisko do badania procesów zmodyfikowanej fluidyzacji,
 • piec konwekcyjno-parowy,
 • suszarka z obiegiem powietrza,
 • wagi i wagosuszarki,
 • stanowisko do badania współczynnika wnikania ciepła,
 • urządzenie do produkcji lodów konsumpcyjnych,
 • teksturometr Brookfield LFRA 4500,
 • stanowisko do badania zawartości olejków eterycznych (aparat Derynga),
 • analizator spalin Testo 330-2 wyposażony w moduł pomiarowy O2.