wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Oferta

naukowo-badawcza

« wstecz

 

 

Katedra prowadzi badania w następujących obszarach:

 

-          Obróbka cieplna surowców i produktów spożywczych:

analiza zmian właściwości surowców i żywności pod wpływem cieplnego oddziaływania promieniowania podczerwonego.

-          Zanieczyszczenia żywności:

analiza wpływu zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych i biologicznych na właściwości żywności. Rola dodatków do żywności. Zagrożenia wynikające ze stosowania surowców GM i napromieniowania żywności.

-          Właściwości fizyczne surowców i produktów spożywczych: 

kształtowanie jakości żywności poprzez modyfikację właściwości fizycznych surowców. Wpływ właściwości fizycznych surowców na jakość żywności.

-          Surowce uboczne:

zagospodarowanie surowców ubocznych i gospodarka odpadami w przemyśle rolno-spożywczym.

-          Inżynieria gastronomiczna:

badania procesów technologicznych stosowanych w gastronomii oraz zmian właściwości fizycznych i chemicznych surowców oraz produktów po obróbce technologicznej, zwłaszcza po obróbce cieplnej z wykorzystaniem pieca konwekcyjno-parowego.  

-          Przetwarzanie żywności i pasz:

ocena jakości środków nieprzetworzonych oraz wpływu przetwarzania na zawartość składników termolabilnych.

-       Chemiczna i biochemiczna konwersja materiałów biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W tym oznaczenia substancji biologicznie aktywnych:

-          skład wyższych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej,

-          aktywność antytrypsynowa (TIA) metodą BAPA,

-          aktywność neurotoksyn metodą BOAA.

 
 
Kontakt:

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
Tel. 814610562

e-mail dariusz.andrejko@up.lublin.pl