wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Historia

« wstecz

 

Status jednostki

1980 - 1990 Zakład Biologicznych Podstaw Technologii Żywności był jednostką w strukturze Instytutu Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Przemysłu Rolno-Spożywczego (od 1982 Instytut Techniki Rolno-Spożywczej) Wydziału Techniki Rolniczej,

1990 – 1993 Zakład Biologicznych Podstaw Technologii Żywności był jednostką samodzielną WTR,

1993 – 2009 Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz WTR, od 2003 Wydziału Inżynierii Produkcji,

2009 – 2011 Zakład Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz WIP,

2011 Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz WIP.

 
Kierownictwo

1980 – 1990 kierownik prof. dr hab. Czesław Szajer,

1990 – 1992 kurator prof. dr hab. Zdzisław Targoński,

1992 – 2006 kierownik prof. dr hab. Stanisław Matyka,

2006 – 2009 opiekun naukowy prof. dr hab. Wiesław Piekarski,

2009 – 2011 p.o. kierownik dr inż. Barbara Maniak,

2011 – kierownik prof. dr hab. Dariusz Andrejko

 

Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko jest:

-          członkiem Komitetu Naukowego czasopisma Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa (od 2009),

-          prezesem Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ” (od 2008),

-          Dyplomowanym Rzeczoznawcą SIMP specjalności maszyny dla przemysłu spożywczego,

-          Ekspertem-Rzeczoznawcą w zakresie inżynierii żywności przy PTITPS „SPOMASZ”

-         Certyfikowanym recenzentem w Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020