Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Historia

« wstecz

Katedra została powołana w 1965 r., na ówczesnym Oddziale Ogrodniczym Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Inicjatorem po¬wstania Katedry, oprócz władz uczelni, a zarazem pierwszym jej kierownikiem była prof. dr hab. Teresa Hulewicz. W tym okresie w jednostce zatrudniona była tylko jedna asystentka - mgr inż. Izabela Miczulska, a od 1967 r. włączo¬ny został do zespołu jeden z pierwszych magistrantów Katedry - mgr inż. Je¬rzy Adam Hortyński, który początkowo pracował jako asystent w RZD w Feli¬nie. W 1968 r. w Katedrze zatrudniono na stanowisku adiunkta dr. Jana Piecha (z IUNG w Puławach).

Podczas reorganizacji uczelni w 1970 r. Katedra została włączona do Instytutu Przyrodniczych Podstaw Produkcji Roślinnej jako Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych. Po kolejnej reorganizacji struktur jednostek badawczych w 1991 r., Zakład ponownie stał się Katedrą Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych.

Prof. dr hab. Teresa Hulewicz kierowała Katedrą do 1982 r., tj. do chwili przejścia na emeryturę. Od 1982 r. kierownictwo Zakładu przejął doc. dr hab. Jan Piech i kierował nim do 1989 r. Następnie od 1989 r. Zakładem, a od 1991 r. Katedrą kieruje prof. dr hab. Jerzy Adam Hortyński.