srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Historia

« wstecz

 

Pracownicy Katedry Botaniki

 

W roku powstania Wydziału Ogrodniczego (1970), Katedra Botaniki liczyła już 26 lat. Powstała w 1944 roku na Wydziale Rolnym UMCS. Od 1955 roku funkcjonowała na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej. W roku 1970 została przeniesiona na Wydział Ogrodniczy i otrzymała nazwę Zespołu Dydaktycznego Botaniki. W roku 1972 na Wydziale Ogrodniczym utworzono Instytut Przyrodniczych Podstaw Produkcji Roślinnej, w którym powstał Zakład Botaniki. Po rozwiązaniu Instytutu w 1991 roku powrócono do nazwy Katedra Botaniki.

 

Od roku 1970 funkcję kierownika Katedry pełnili:

 

- 1970-1981   doc. dr Adam Tomaszewski

 

- 1982-1994   Prof. dr hab Zofia Warakomska

 

- 1994-2017   Prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska

 

- od 2017      dr hab. Bożena Denisow

 

 

 

Obecnie w strukturze Katedry funkcjonują dwa zakłady:

 

- Zakład Biologii Roślin

 

- Zakład Aerobiologii