srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Dydaktyka

« wstecz

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na Wydziałach:

 

- Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,

- Agrobioinżynierii,

- Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,

- Nauk o Żywności i Biotechnologii.

 

 

Wykłady i ćwiczenia obejmują następujące przedmioty:

 

- Botanika,

- Botanika rolnicza,

- Botanika leśna,

- Botanika z fitofenologią,

- Botanika i podstawy fitosocjologii,

- Botanika z fizjologią roślin,

- Biologia roślin,

- Szata roślinna - fitosocjologia,

- Rośliny toksyczne - pokojowe i dzikorosnące,

- Rośliny kosmetyczne i barwierskie,

- Ekologia zapylania roślin,

- Anatomia i fizjologia roślin drzewiastych,

- Fenologia,

- Palinologia w kryminalistyce,

- Substancje biologicznie czynnne,

- Rośliny toksyczne  i fitotoksyny,

- Rośliny trujące i alergizujące.

 

 

     

 

Konsultacje pracowników Katedry Botaniki <<pobierz>>