BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Publikacje

« wstecz

 

Publikacje

Publikacje pracowników w latach 2010-2017:

Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Biochemii i Toksykologii, które ukazały się w latach 2010-2014:

 

SPIS PUBLIKACJI:

  

 

Lista A – IF:

Publikacje naukowe 2017:

 1. A simple stripping voltammetric method for the determination of a new anticancer prodrug in serum. [AUT.] ANNA STĘPNIOWSKA, MAŁGORZATA SZTANKE, TOMASZ TUZIMSKI, MIECZYSŁAW KOROLCZUK, KRZYSZTOF SZTANKE. Biosens. Bioelectron.2017 Vol. 94 584-588, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.bios.2017.03.053
 2. Comparison of the effect of dietary copper nanoparticles with copper (II) salt on bone geometric and structural parameters as well as material characteristics in a rat model. [AUT.] EWA TOMASZEWSKA, SIEMOWIT MUSZYŃSKI, KATARZYNA OGNIK, PIOTR DOBROWOLSKI, MAŁGORZATA KWIECIEŃ, JERZY JUŚKIEWICZ, DARIUSZ CHOCYK, MICHAŁ ŚWIETLICKI, TOMASZ BLICHARSKI, BOŻENA GŁADYSZEWSKA. J. Trace Elem. Med. Biol. 2017 Vol. 42 s. 103-110, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.jtemb.2017.05.002
 3. Effect of dietary copper nanoparticles versus one copper (II) salt: Analysis of vasoreactivity in a rat model. [AUT.] MICHAŁ MAJEWSKI, KATARZYNA OGNIK, PRZEMYSŁAW ZDUŃCZYK, JERZY JUŚKIEWICZ. Pharmacol. Rep. 2017 Vol. 69 No. 6 s. 1282-1288, il. sum. bibliogr. DOI: 10.1016/j.pharep.2017.06.001
 4. Determination of minerals in herbal infusions promoting weight loss. [AUT.] WIOLETTA SAMOLIŃSKA, BOŻENA KICZOROWSKA, MAŁGORZATA KWIECIEŃ, ELŻBIETA RUSINEK-PRYSTUPA. Biol. Trace Elem. Res. 2017 Vol. 175 Issue 2 495-502, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1007/s12011-016-0790-4
 5. Effect of different dietary methionine levels on the growth performance and tissue redox parameters of turkeys. [AUT.] JAN JANKOWSKI, MAGDALENA KUBIŃSKA, JERZY JUŚKIEWICZ, ANNA CZECH, KATARZYNA OGNIK, ZENON ZDUŃCZYK. Poult. Sci. (Print) 2017 Vol. 96 no.5 1235-1243, il. bibliogr. sum. DOI: 10.3382/ps/pew383
 6. The effect of DL-, L-isomers and DL-hydroxy analog administered at 2 levels as dietary sources of methionine on the metabolic and antioxidant parameters and growth performance of turkeys. [AUT.] JAN JANKOWSKI, KATARZYNA OGNIK, MAGDALENA KUBIŃSKA, ANNA CZECH, JERZY JUŚKIEWICZ, ZENON ZDUŃCZYK. Poult. Sci. (Print) 2017 Vol. 96 no.9 3229-3238, il. bibliogr. sum. DOI: 10.3382/ps/pex099
 7. The effect of administration of silver nanoparticles to broiler chickens on estimated intestinal absorption of iron, calcium, and potassium. [AUT.] KATARZYNA OGNIK, ANNA STĘPNIOWSKA, KRZYSZTOF KOZŁOWSKI. Livest. Sci. (Print) 2017 Vol. 200 Issue 6 40-45, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.livsci.2017.04.002
 8. The effect of different dietary levels of dl-methionine and dl-methionine hydroxy analogue on the antioxidant and immune status of young turkeys. [AUT.] ZENON ZDUŃCZYK, JAN JANKOWSKI, MAGDALENA KUBIŃSKA, KATARZYNA OGNIK, ANNA CZECH, JERZY JUŚKIEWICZ. Arch. Anim. Nutr. 2017 Vol.71 Issue 5 347-361, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1080/1745039X.2017.1352328
 9. Blood antioxidant potential in growing lambs of synthetic SCP line. [AUT.] KATARZYNA OGNIK, KRZYSZTOF PATKOWSKI, TOMASZ M. GRUSZECKI, KRZYSZTOF KOSTRO, EWELINA CHOLEWIŃSKA. Small Rumin. Res. 2017 Vol. 149 73-76, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.smallrumres.2017.01.006
 10. The effect of a probiotic containing Enterococcus faecium DSM 7134 on redox and biochemical parameters in chicken blood. [AUT.] KATARZYNA OGNIK, MAGDALENA KRAUZE, EWELINA CHOLEWIŃSKA, KATARZYNA ABRAMOWICZ. Ann. Anim. Sci. 2017 Vol. 17 Issue 4 s. 1075-1088, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1515/aoas-2016-0097
 11. The effect of raw and extruded linseed on the chemical composition, lipid profile and redox status of meat of turkey hens. [AUT.] ANNA CZECH, KATARZYNA OGNIK, MONIKA LASZEWSKA, IWONA SEMBRATOWICZ. Anim. Sci. Pap. Rep. 2017 Vol. 35 Issue 1 57-69, il. bibliogr. sum
 12. The content of magnesium, calcium, sodium and potassium in infant formulas. [AUT.] MAŁGORZATA KWIECIEŃ, ANNA WINIARSKA-MIECZAN, WIOLETTA SAMOLIŃSKA, BOŻENA KICZOROWSKA, ELŻBIETA RUSINEK-PRYSTUPA. J. Elem. 2017 Vol. 22 Nr 1 339-347, il. bibliogr. sum. DOI: 10.5601/jelem.2016.21.1.1083
 13. Yield and quality of durum wheat grain in different tillage systems. [AUT.] ANDRZEJ WOŹNIAK, ANNA STĘPNIOWSKA. J. Elem. 2017 Vol. 22 Nr 3 817-829, il. bibliogr. sum. DOI: 10.5601/jelem.2016.21.4.1304
 14. Effect of aloe preparation and 5-oxo-1,2,4-triazine on mineral composition of tissues of turkey hens subjected to stress. [AUT.] KATARZYNA OGNIK, IWONA SEMBRATOWICZ, ANNA CZECH, ANNA STĘPNIOWSKA, EWELINA CHOLEWIŃSKA. J. Appl. Anim. Res. 2017 Vol. 45 Issue 1 460-463, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1080/09712119.2016.1211529
 15. Polish crossbred pigs’ blood haematological parameters depending on their age and physiological state. [AUT.] ANNA CZECH, RENATA KLEBANIUK, EUGENIUSZ R. GRELA, WIOLETTA SAMOLIŃSKA, KATARZYNA OGNIK. Ann. Wars. Univ. Life Sci.-SGGW, Anim. Sci. 2017 No 56 (2) s. 185-195, il. bibliogr. sum. OA dostępny po 6 miesiącach. DOI: 10.22630/AAS.2017.56.2.20
 
Lista A – IF:

Publikacje naukowe 2018:

 1. Protective effects of ellagitannin-rich strawberry extracts on biochemical and metabolic disturbances in rats fed a diet high in fructose. [AUT.] BARTOSZ FOTSCHKI, JERZY JUŚKIEWICZ, KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK, ADAM JURGOŃSKI, MONIKA KOSMALA, JOANNA MILALA, KATARZYNA OGNIK, ZENON ZDUŃCZYK. Nutrients 2018 Vol. 10, Issue 4 s. 1-21, il. bibliogr. sum. DOI: 10.3390/nu10040445
 2. Comparison of the effect of dietary copper nanoparticles and one copper (II) salt on the metabolic and immune status in a rat model. [AUT.] EWELINA CHOLEWIŃSKA, JERZY JUŚKIEWICZ, [AUT. KORESP.] KATARZYNA OGNIK. J. Trace Elem. Med. Biol. 2018 Vol. 48 s. 111-117, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.jtemb.2018.03.017
 3. Evaluation of immunotropic activity of gold nanocolloid in chickens. [AUT. KORESP.] IWONA SEMBRATOWICZ, [AUT.] KATARZYNA OGNIK.J. Trace Elem. Med. Biol. 2018 Vol. 47 s. 98-103, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.jtemb.2018.02.006
 4. Effect of nanoparticles of silver on redox status and the accumulation of Ag in chicken tissues. [AUT.] EWELINA KULAK, [AUT. KORESP.] KATARZYNA OGNIK, [AUT.] ANNA STĘPNIOWSKA, ALEKSANDRA DRAŻBO. J. Sci. Food Agric. 2018 Vol. 98, Issue [in press] s. 1-12, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1002/jsfa.8925
 5. The effect of a probiotic preparation containing Enterococcus faecium DSM 7134 for chickens on growth performance, immune status, and the histology and microbiological profile of the jejunum. [AUT. KORESP.] KATARZYNA OGNIK, [AUT.] EWELINA CHOLEWIŃSKA, MAGDALENA KRAUZE, KATARZYNA ABRAMOWICZ, PAULIUS MATUSEVICIUS. Anim. Prod. Sci. 2018 [in press] s. 1-10, il. bibliogr. sum.[in press]. DOI: 10.1071/AN17173
 6. The effect of administration of copper nanoparticles to chickens in their drinking water on the immune and antioxidant status of the blood. [AUT. KORESP.] KATARZYNA OGNIK, [AUT.] IWONA SEMBRATOWICZ, EWELINA CHOLEWIŃSKA, JAN JANKOWSKI, KRZYSZTOF KOZŁOWSKI, JERZY JUŚKIEWICZ, ZENON ZDUŃCZYK. Anim. Sci. J. 2018 Vol. 89 Issue 3 s. 579-588, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1111/asj.12956
 7. Modification of the lipid profile and antioxidant status of the blood plasma of turkey hens fed mixtures with raw or extruded linseed. [AUT. KORESP.] ANNA CZECH, [AUT.] KATARZYNA OGNIK, MONIKA LASZEWSKA, EWELINA CHOLEWIŃSKA, ANNA STĘPNIOWSKA. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. (1986) 2018 Vol. 102 Iss. 1 s. e270–e278, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1111/jpn.12738
 8. The effect of administration of silver nanoparticles on silver accumulation in tissues and the immune and antioxidant status of chickens. [AUT.] EWELINA KULAK, [AUT. KORESP.] KATARZYNA OGNIK, ANNA STĘPNIOWSKA, [AUT.] IWONA SEMBRATOWICZ. J. Anim. Feed Sci. 2018 Vol. 27 No 1 s. 44-54, il. bibliogr. sum. DOI: 10.22358/jafs/84978/2018
 9. The effect of administration of silver nanoparticles on the immune status of chickens. [AUT.] EWELINA KULAK, IWONA SEMBRATOWICZ, ANNA STĘPNIOWSKA, [AUT. KORESP.] KATARZYNA OGNIK. Ann. Anim. Sci. 2018 Vol. 18 [in press] s. 1-23, il. bibliogr. sum.[in press]. DOI: 10. 1515 /aoas - 201 7 - 0043
 10. The effect of feeding system and sex on the performance and selected gastrointestinal features of fattening pigs. [AUT.] EUGENIUSZ R. GRELA, ANNA CZECH, GRAŻYNA KUSIOR, ANNA SZCZOTKA-BOCHNIARZ, RENATA KLEBANIUK. Pol. J. Vet. Sci. 2018 Vol. 21 Nr 1 s. 157-165, il. bibliogr. sum. DOI: 10.24425/119034
 11. Polyphenolic composition of spanish cultivars of globe artichoke (Cynara cardunculus L. var. scolymus (L.) Fiori). [AUT.] PEREZ-ESTEVE EDGAR, [AUT. KORESP.] ANDRZEJ SAŁATA, [AUT.] JOSE M. BARAT, ANNA STĘPNIOWSKA, SALVADOR LOPEZ GALARZA, RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK. Acta Sci Pol. Hortorum Cultus 2018 Nr 17 (2) s. 177-184, il. bibliogr. sum. DOI: 10.24326/asphc.2018.2.15
 12. Quality and mineral composition of eggs from hens supplemented with copper-lysine chelate. [AUT.] ANTONI BRODACKI, [AUT. KORESP.] JUSTYNA BATKOWSKA, [AUT.] ANNA STĘPNIOWSKA, ELIZA BLICHARSKA, KAMIL DRABIK. Arch. Tierz. 2018 Vol. 61 Issue 1 s. 109-113, il. bibliogr. sum. DOI: 10.5194/aab-61-109-2018
 13. Non-specific inflammatory bowel diseases and the risk of tumour growth. [AUT.] EWA DUDZIŃSKA, MAGDALENA GRYZIŃSKA, KATARZYNA OGNIK, MAGDALENA KRAUZE, [AUT. KORESP.] PIOTR LISTOS. Med. Weter. 2018 Vol. 74 nr 4 s. 228-232, il. bibliogr. sum. DOI: 10.21521/mw.6048
 14. Variability of semen in boars treated with vitamin C in food ration. [AUT. KORESP.] JERZY LECHOWSKI, [AUT.] ANNA KASPRZYK, BEATA TRAWIŃSKA. Med. Weter. 2018 Vol. 74 nr 1 s. 48-53, il. bibliogr. sum. DOI: 10.21521/mw.5833
 

Lista B / ROZDZIAŁ W MONOGRAFII NAUKOWEJ

Publikacje naukowe 2017:

 1. Analiza spożycia kawy wśród nauczycieli szkół podstawowych. [AUT.] KATARZYNA KWIATKOWSKA, ANNA WINIARSKA-MIECZAN, MAŁGORZATA KWIECIEŃ, RENATA KLEBANIUK, ROBERT KRUSIŃSKI, ELŻBIETA RUSINEK-PRYSTUPA, IWONA SEMBRATOWICZ, ESTERA KAMIŃSKA, ANNA DANEK-MAJEWSKA, EWELINA CHOLEWIŃSKA. Probl. Higieny Epidemiol. 2017, 98 (3) s. 285-289, il. bibliogr. streszcz. sum
 2. Naturalne produkty pszczele i miód sztuczny w diecie młodzieży. [AUT.] BOŻENA KICZOROWSKA, WIOLETTA SAMOLIŃSKA, AGNIESZKA MARZEC, ANNA WINIARSKA-MIECZAN, RENATA KLEBANIUK, EDYTA KOWALCZUK-VASILEV, MAŁGORZATA KWIECIEŃ, ELŻBIETA RUSINEK-PRYSTUPA. Probl. Higieny Epidemiol. 2017, 98 (3) s. 254-259, il. bibliogr. streszcz. sum
 3. Ocena zwyczajów żywieniowych dzieci w wieku szkolnym w aspekcie występowania otyłości. [AUT.] MAŁGORZATA KWIECIEŃ, ANNA WINIARSKA-MIECZAN, KATARZYNA KWIATKOWSKA, ESTERA KAMIŃSKA, ELŻBIETA RUSINEK-PRYSTUPA, BOŻENA KICZOROWSKA, RENATA KLEBANIUK, WIOLETTA SAMOLIŃSKA, ROBERT KRUSIŃSKI, EDYTA KOWALCZUK-VASILEV. Probl. Higieny Epidemiol. 2017, 98 (3) s. 260-265, il. bibliogr. streszcz. sum
 4. Wpływ czynników stresogennych na odżywianie. [AUT.] KAJA KOZŁOWSKA, ALEKSANDRA ŚNIEŻEK, ANNA WINIARSKA-MIECZAN, ELŻBIETA RUSINEK-PRYSTUPA, MAŁGORZATA KWIECIEŃ. Probl. Higieny Epidemiol. 2017, 98 (1) 57-62, il. bibliogr. streszcz. sum
 5. E-papierosy – pomoc w rzuceniu palenia czy zagrożenie?. [AUT.] ANNA STĘPNIOWSKA, MONIKA KOWALCZYK, EWELINA CHOLEWIŃSKA, KATARZYNA OGNIK. Hygeia (Warsz.) 2017 T.52 nr 3 s. 86-95, il. bibliogr. sum
 6. Badanie in ovo nad wpływem naturalnych antyoksydantów na namnażanie się wirusa NDV w zarodkach kurzych. [AUT.] KATARZYNA OGNIK, EWELINA CHOLEWIŃSKA, KATARZYNA KWIATKOWSKA, ADAM LICZMAŃSKI, JERZY LECHOWSKI. Wiad. Zootech. 2017 R. 55 Nr 3 (294) s. 64-73, il. bibliogr. sum
 7. Wpływ preparatu białkowo-ksantofilowego PX z lucerny (Medicago sativa L.) na aktywność wybranych enzymów w komórkach wątroby tuczników. [AUT.] KATARZYNA ABRAMOWICZ, MAGDALENA KRAUZE, EUGENIUSZ R. GRELA. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zootech. 2017, T. 13, nr 2 39-51, il. bibliogr. streszcz. sum
 8. Nienasycone kwasy tłuszczowe – rodzaje, występowanie oraz ich znaczenie dla zdrowia człowieka. [AUT.] KAMIL WYDRA, ELŻBIETA RUSINEK-PRYSTUPA, IWONA SEMBRATOWICZ. Nauki Przyr. (Lub.) 2017 nr 3 (17) s. 3-16, il. bibliogr. streszcz. sum
 9. Alkohol etylowy – wybrane aspekty toksykologiczne i analityczne. [AUT.] ANNA STĘPNIOWSKA, ALEKSANDRA WOJEWODA, TOMASZ WODYK.W: Najnowsze doniesienia z zakresu nauk ścisłych / Redakcja: Mirosław Szala, Kamil Maciąg Lublin 2017, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o, s. 166-179, il. bibliogr. streszcz. sum, 978 - 83 - 65598 - 79 - 0
 10. Ceruloplazmina – wskaźnik przydatny w obrazowaniu statusu immunologicznego oraz oksydoredukcyjnego organizmu. [AUT.] TOMASZ WODYK, EWELINA CHOLEWIŃSKA, WERONIKA BLICHARZ, DANIEL STĘPNIOWSKI, KATARZYNA OGNIK. W: Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego / Redakcja naukowa Witold Chabuz, Bożena Nowakowicz-Dębek Lublin 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s. 69-75, il. bibliogr. sum, 978-83-7259-263-7
 11. Możliwość wykorzystania analizy zawartości glutationu w diagnostyce zdrowia drobiu. [AUT.] DANIEL STĘPNIOWSKI, KATARZYNA OGNIK, EWELINA CHOLEWIŃSKA, ALEKSANDRA WOJEWODA, PATRYCJA CHOMA.W: Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego / Redakcja naukowa Witold Chabuz, Bożena Nowakowicz-Dębek Lublin 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s. 62-68, il. bibliogr. sum, 978-83-7259-263-7
 12. Niebezpieczeństwa związane z promieniowaniem ultrafioletowym w środowisku pracy. [AUT.] SYLWIA KŁYS, ANNA CZECH, ANNA STĘPNIOWSKA. W: Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce t. 2 / redakcja Halina Pawlak, Bożena Nowakowicz-Dębek Lublin 2017, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, s. 165-179, il. bibliogr, 978-83-63761-96-7
 13. Ocena narażenia zawodowego na pyły w rolnictwie. [AUT.] ANNA STĘPNIOWSKA, KATARZYNA OGNIK, EWELINA CHOLEWIŃSKA. W: Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce t. 2 / redakcja Halina Pawlak, Bożena Nowakowicz-Dębek Lublin 2017, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, s. 297-310, il. bibliogr, 978-83-63761-96-7
 14. Potencjalna toksyczność nanocząsteczek srebra i złota dla organizmów żywych. [AUT.] KAMIL WYDRA, IWONA SEMBRATOWICZ, KATARZYNA OGNIK. W: Najnowsze doniesienia z zakresu nauk ścisłych / Redakcja: Mirosław Szala, Kamil Maciąg Lublin 2017, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o, s. 180-191, il. bibliogr. streszcz. sum, 978 - 83 - 65598 - 79 - 0
 15. Toksyczność preparatów farmakologicznych – dostępnych bez recepty. [AUT.] EWELINA CHOLEWIŃSKA, KATARZYNA OGNIK, PAWEŁ SAGAN, DANIEL STĘPNIOWSKI.W: Związki biologiczne czynne w medycynie i ochronie zdrowia - przegląd zagadnień / Redakcja: Edyta Bajek, Kamil Maciąg Lublin 2017, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o, s. 233-245, il. bibliogr. sum, 978-83-65598-85-1
 16. Wpływ azotanów (V) i (III) na zdrowie i środowisko. [AUT.] AGNIESZKA GIÓRKO, JAKUB CZERWIŃSKI, ANNA CZECH. W: Wybrane zagadnienia z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy / monografia naukowa red. P. Maksym, Ł. Wlazło Lublin 2017, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis Sp. z o. o, s. 98-112, il. bibliogr. streszcz. sum, 978-83-63761-91-2
 17. Wpływ betainy i choliny na wybrane wskaźniki biochemiczne krwi indyczek rzeźnych. [AUT.] KATARZYNA ABRAMOWICZ, ADRIANNA RAFALSKA, MAGDALENA KRAUZE. W: Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego / Redakcja naukowa Witold Chabuz, Bożena Nowakowicz-Dębek Lublin 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s. 18-24, il. bibliogr. sum, 978-83-7259-263-7
 18. Wpływ żywienia zwierząt na kształtowanie się statusu antyoksydacyjnego krwi i tkanek. [AUT.] ALEKSANDRA WOJEWODA, EWELINA CHOLEWIŃSKA, ADRIANNA RAFALSKA, KINGA PATAJ, TOMASZ WODYK, KATARZYNA OGNIK.W: Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego / Redakcja naukowa Witold Chabuz, Bożena Nowakowicz-Dębek Lublin 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s. 123-129, il. bibliogr. sum, 978-83-7259-263-7
 19. Zagrożenia związane z pracą ze środkami ochrony roślin w gospodarstwie rolnym. [AUT.] JAKUB CZERWIŃSKI, AGNIESZKA GIÓRKO, HALINA PAWLAK, ANNA CZECH. W: Wybrane zagadnienia z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy / monografia naukowa red. P. Maksym, Ł. Wlazło Lublin 2017, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis Sp. z o. o, s. 20-38, il. bibliogr, 978-83-63761-91-2
 
Lista B
Publikacje naukowe 2018:

 

 1. Ocena sposobu odżywiania uczniów lubelskich szkół średnich związana ze spożyciem ryb słodkowodnych i przetworów rybnych. [AUT. KORESP.] ELŻBIETA RUSINEK-PRYSTUPA, [AUT.] ANNA WINIARSKA-MIECZAN, MAŁGORZATA KWIECIEŃ, KATARZYNA KWIATKOWSKA, BOŻENA KICZOROWSKA, RENATA KLEBANIUK. Probl. Higieny Epidemiol. 2018, 99 (1) s. 21-26, il. bibliogr. streszcz. sum
 2. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych z udziałem amaranthusa. [AUT. KORESP.] RENATA KLEBANIUK, [AUT.] E. KOWALCZUK-VASILEV, BOŻENA KICZOROWSKA, EUGENIUSZ R. GRELA, ANNA WINIARSKA-MIECZAN, WIOLETTA SAMOLIŃSKA, MAŁGORZATA KWIECIEŃ, KATARZYNA KWIATKOWSKA, ELŻBIETA RUSINEK-PRYSTUPA, PIOTR JARZYNA. Probl. Higieny Epidemiol. 2018, 99 (1) s. 82-87, il. bibliogr. streszcz. sum

 

Publikacje naukowe 2016:

1. Kubińska M., Jankowski J., Juśkiewicz J., Ognik K., Czech A., Celej J., Zduńczyk Z. Growth rate and metabolic parameters in young turkeys fed diets with different inclusion levels of methionine. J. Anim. Feed Sci.,2016, 25, 2, 152-159.

2. Stępniowska A., Czech A., Malik A, Chałabis-Mazurek A, Ognik K.The influence of winemaking on the content of natural antioxidants and mineral elements in wines made from berry fruits. J. Elem. 2016, 21, 3, 871-880.

3. Ognik K., Cholewińska E., Sembratowicz I., Grela E.R., Czech A.The potential of using plant antioxidants to stimulate antioxidant mechanisms in poultry. World's Poult. Sci. J.2016, 72(2), 291-298.

4. Merska M.,Czech A., Ognik K. The effect of yeast Yarrowia lipolytica on the antioxidant indices and macro- and micronutrients in blood plasma of turkey hens. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2016,18, 4, 709–714.

5. Czech A., Smolczyk A., Ognik K.,Kiesz M. Nutritional value of Yarrowia lipolytica yeast and its effect on growth performance indicators in piglets. Annals Animal Science, 2016, 16(4), 1091-1100.

6. Ognik K., Cholewińska E., Czech A. The effect of adding hesperidin, diosmin, quercetin and resveratrol extracts to feed for turkey hens on selected immunological and biochemical blood indices. Annals Animal Science, 2016, 16(4), 1101-1114.

7. Ognik K., Cholewińska E., Czech A.,Kozłowski K., Wlazło Ł., Nowakowicz-Dębek B., Szlązak R., Tutaj K. Effect of silver nanoparticles on the immune, redox and lipid status of chicken blood. Czech J. Anim. Sci., 61(10), 450-461.

8. Czech A., Kiesz M., Ognik K., Różański P. Influence of the manner of use, age and sex on the biochemical and antioxidantbloodparameters of MalopolskihorsesMed. Weter.,2016,72 (10), 652-655.

9. Lechowski J., Kasprzyk A., Tyra M., Trawińska B. Effect of ascorbic acid as a feed additive on indicators of the reproductive performence of Pulawska breedgilts. Med. Weter. 2016,72(6), 378-382.

10. Sembratowicz I., Ognik K., Stępniowska A. An evaluation of in vitro intestinal absorption of iron, calcium and potassium in chickens receiving gold nanoparticles. Br. Poult. Sci. 2016, 57, 4, 559-565.

11. Ognik K., Sembratowicz I., Cholewińska E., Wlazło Ł., Nowakowicz-Dębek B., Szlązak R., Tutaj K. The effect of chemically-synthesized silver nanoparticles on performance and the histology and microbiological profile of the jejunum in chickens. Ann. Anim. Sci. 2016, 16 2, 439-450.

12. Rusinek-Prystupa E., Marzec Z., Sembratowicz I., Samolińska W., Kiczorowska B., Kwiecień M. Content of selected minerals and active ingredients in teas containing Yerba Mate and Rooibos. Biol. TraceElem. Res. 2016, 171, 1, 266-275.

 

Publikacje naukowe 2015:

1. Czech A., Ognik K., Klebaniuk R., Stępniowska A. Chemical characteristic of the feed mixtures by applying raw and extruded flax seed. 2015, Przemysł Chemiczny, 6, 960-966.

2. Czech A., Grela E.R., Ognik K. Effect of frying on nutrients content and fatty acid composition of muscles of selected freezing sea foods. 2015, Journal of Food and Nutrition Research 2015, 3(1), 9-14.

3. Kiczorowska B., Samolińska W., Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Rusinek- Prystupa E., Al-Yasiry A. Nutritional value and the content of minerals in eggs produced in large scale, courtyard and organic systems. 2015, Journal of Elementology, 20(4), 887-895.

4. Merska M.,Czech A., Ognik K. Antioxidant status and macro and micronutrients in blood serum in turkey hens fed diets with a different content of the yeast Yarrowia lipolytica. 2015, Polish Journal of Veterinary Sciences, 18(4), 709-714.

5. Ognik K., Patkowski K., Gruszecki T., Kostro K. Redox status in the blood of sheep in the perinatal period and during lactation. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2015,59, 557-561. (IF=0,357)

6. Ognik K., Sembratowicz I., Czech A. Effect of an aloe preparation and 5-oxo-1,2,4-triazine on immunological and haematological parameters of the blood of turkey hens subjected to stress. Acta Veterinaria Brno, 2015,4(84),365-371.

7.Ognik K., Sembratowicz I., Czech A.,Kulak E., Sroka Sz. Merska M. Effect of aloe preparation and derivative of 5-oxo-1,2,4-triazine on the redox profile of blood of turkey hens subjected to stress. Annals Animal Science, 2015, 15(1), 93-105.

8. Trawińska B., Jóźwik M., Nowakowicz-Dębek B., Chmielowiec-Korzeniowska A., Lechowski J.,Tymczyna L., Pyrz M. Effect of pig farm on microbial contamination of soil. Annals Animal Science, 2015,15(1), 165-175.

9. Kiczorowska B., Andrejko D., Winiarska-Mieczan A., Samolińska W., Prystupa- Rusinek E. Wpływ procesów termicznych na zmiany podstawowego składu chemicznego ziarna pszenicy. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2015, 1(98), 116 – 130.

10. Sembratowicz I., Rusinek-Prystupa E. Zawartość substancji bioaktywnych w owocach pozyskiwanych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2015, 96 (1), 259-263.

11. Ognik K., Sembratowicz I., Stępniowska A., Cholewińska E., Krauze M. Effect of aloe preparation and 5-oxo-1,2,4-triazine on the effects of performance and chemical composition of tissues of turkey hens subjected to stress. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EE Zootech. 2015, 33, 2, 29-41.

  

Rok 2014

 1. Rechulicz J., Ognik K., Grela E.R. The effect of adding protein-xanthophylls concentrate (PX) from lucerne (Medicago sativa) on growth parameters and redox profile in muscles of carp, Cyprinus carpio (L.). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 14: 2014, 697-703.
 2. Czech A., Merska M., Ognik K. Immunological and biochemical indicators of turkey hens blood after adding different doses of the yeast Yarrowia lipolytica to the feed mixtures. Annals of Animal Science, 2014, 14, 1– 15.  
 3. Czech A., Ognik K. The effect of using soyabean or linseed oil with RRR-d-α-tocopherol or dl-α-tocopherol acetate on haematological parameters and rearing performance of young turkey hens. Journal of Animl and Feed Science, 2014, 23, 262-268.
 4. Ognik, A. Czech A. Effect of feeding soybean, linseed oil and different forms of tocopherol on the redox and immune profiles of turkey hens. South African Journal of Animal Science 2014, 44, 4 -  w druku.
 5. Czech A., Ognik K., Sembratowicz I., Chałabis-Mazurek A.: Concentration of trace elements vs redox status in blood, liver, and muscles of turkey hens fed diets with the addition of soybean or linseed oil. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2014, 58 (1), 81-85.
 6. Czech A., Pastuszak J., Kusior G.: Effect of increased content of animal protein in feed mixtures based on extruded rice on rearing performance and blood parameters of piglets. Annals of Animal Science, 2014, 14 (1), 117-126.
 7. Cendrowska-Pinkosz M., Łuszczewska-Sierakowska I., Dworzański W., Tomaszewski M., Krauze M., Grzebalska A.M., Madej-Czerwonka B., Burdan F.: Influence of caffeine used at various temperature ranges on the concentrations of glucose and total serum protein as well as body weight gain in pregnant rats. Bulletyn Veterinary Institute in Pulawy, 2014, 58 (2), 311-314.
 8. Grzebalska A.M., Cendrowska-Pinkosz M., Łuszczewska-Sierakowska I., Burdan F., Krauze M.: Activity of some lysosomal enzymes in adrenal cortex during experimental alloxan-induced diabetes mellitus in rabbits. Medycyna Weterynaryjna, 2014, 70 (4),  224-227.
 9. Sembratowicz I., Rusinek-Prystupa E.: Effects of Brewing Time on the Content of Minerals in Infusions of Medicinal Herbs. Polish Journal of Environmental Studies. 2014, 23 (1), 177-186.
 10. Strachecka A., Krauze M., Olszewski K., Borsuk G., Paleolog J., Merska M., Chobotow J.,  Bajda M., Grzywnowicz K.: Unexpectedly Strong Effect of Caffeine on the Vitality of Western Honeybees (Apis mellifera). Biochemistry (Moscow), 7, 2014 - praca w druku.
 11.  Strachecka A., Olszewski K., Paleolog J., Borsuk G., Bajda M., Krauze M., Merska M., Chobotow J.: Coenzyme q10 treatments influence the lifespan and key biochemical resistance systems in the honeybee, apis mellifera. Archives of Insect Biochemistry and Physiology, 86 (3), 165-179.
 12. Woźniak A., Makarski B., Stępniowska A.: Effect of tillage system and previous crop on grain yield, grain quality and weed infestation of durum wheat. Romanian Agricultural Research, 2014, 31, 1-9.
 13. Woźniak A., Soroka M, Stępniowska A., Makarski B.: Chemical composition of spring barley (Hordeum vulgare L.) grain cultivated in various tillage systems. Journal of Elementology, 2014, 19 (2), 597-606.

 

Rok 2013

 1. Czech A., Stachyra K.: Effect of processing treatments (frozen, frying) on contents of minerals in tissues of ‘frutti di mare’. International Journal of Food Science and Technology, 2013, 48, 238–245.
 2. Gryzińska M., Krauze M., Klebaniuk R., Strachecka A.J. Influence of gender and age on haematological indicators of polbar’s breed chickens. Acta Veterinaria (Beograd), 2013, 63 (5-6),  601-608.
 3. Krauze M.: Możliwość wykorzystania wybranych wskaźników enzymatycznych do oceny reakcji indyczek rzeźnych na stres niwelowany dodatkiem L-karnityny lub choliny. Rozprawy Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zeszyt 377. Rozprawa habilitacyjna. 2013
 4. Ognik K., Czech A., Nowakowicz-Dębek B., Wlazło Ł.: The health status of turkeys against the microclimatic conditions. African Journal of Agricultural Research, 2013, 8 (27), 3544-3551.
 5. Ognik K., Czech A., Stachyra K.: Effect of a natural versus a synthetic antioxidant, and sex and age on the redox profile in the blood of growing turkeys. South African Journal of Animal Science, 2013, 42 (4), 473-481.
 6. Ognik K.: Możliwość wykorzystania naturalnych antyoksydantów w żywieniu drobiu rzeźnego jako inhibitorów lipoperoksydacji. Rozprawy Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zeszyt 370. Rozprawa habilitacyjna. 2013.
 7. Sembratowicz I., Rusinek-Prystupa E.: Effects of brewing time on the content of minerals in infusions of medicinal herbs. Polish Journal of Environmental Studies, 2013, 23 (1), 177-186.
 8. Yanovych D., Czech A., Zasadna Z.: The effect of dietary fish oil on the lipid and fatty acid composition and oxidative stability of goose leg muscles. Annals of Animal Science, 2013, 13 (1), 155-165.
 9. Zduńczyk Z., Drażbo A., Jankowski J., Juśkiewicz J., Czech A.,  Antoszkiewicz Z.: The effect of different dietary levels of vitamin E and selenium on antioxidant status and immunological markers in serum of laying hens. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2013, 16 (2), 333-339.

 

Rok 2012

 1. Czech A., Malik A.: Content of bioactive compounds in semi-dry red wine. Journal of Elementology, 2012, 17 (2), 191-200.
 2. Czech A., Malik A.: Content of nitratesV and III and heavy metals in selected Brassica vegetables depending on storage. Journal of Elementology 2012, 17 (2), 201 – 213.
 3. Czech A., Ognik K., Grela E.R., Klebaniuk R.: Assessment of blood metabolic profile of laying hens fed the diets with a protein-xanthophyll concentrate (PX) from Alfalfa. World's Poultry Science Journal, 2012, 68, Supp. 1, 4.
 4. Czech A., Ognik K., Grela E.R.: Efficacy of a mixture of synthetic antioxidant and proteinxanthophyll alfalfa concentrate in Turkey hens feeding.. Archiv für Geflugelkunde, 2012 Vol. 76 Issue 2, s. 105-112
 5. Czech A., Ognik K., Merska M.: Effect of applying linseed oil with various forms of tocopherol on lipids parameters in turkey hens. World's Poultry Science Journal, 2012, 68, Supp. 1, 4.
 6. Czech A., Pawlik M., Rusinek E.: Contents of heavy metals, nitrates, and nitrites in cabbage. Polish Journal of Environmental Studies, 2012, 21 (2), 321-329.
 7. Grela E.R., Ognik K., Knaga S., Matras J., Sroka S: Performance and some egg characteristics of laying hens fed the diet containing alfalfa proteinxanthophyll concentrate. World's Poultry Science Journal, 2012, 68.
 8. Grela E.R., Skomiał J., Czech A., Klebaniuk R., Sroka S.: Effect of inulin addition on performance, blood metabolites and tissue fatty acid composition in broiler chickens. World's Poultry Science Journal, 2012, 68, Supp. 1, 3.
 9. Gryzińska M., Krauze M., Strachecka A.J.: Ca(2+)-ATPase activity according to the sex and age of Polbar hens. Medycyna Weterynaryjna, 2012, 68(8), 483-487.
 10. Ognik K., Krauze M.: Dietary supplementation of mannanoligosaccharides to turkey hens on their growth performance and antioxidant status in the blood. South African Journal of Animal Science, 2012, 42(4), s. 379-388
 11. Ognik K., Patkowski K., Grela E.R.: Effect of a protein-xanthophyll concentrate from alfalfa and of genotype and sex of lambs on their blood redox profile. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2012, 56 (2), 165-169.
 12. Ognik K., Sembratowicz S.: Effect of Aloe-plus preparation supplement on hematological and immunological blood parameters and performance of turkey hens. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 2012, 36, 491-498.
 13. Ognik K., Wertelecki T.: Effect of different vitamin E sources and levels on selected oxidative status indices in blood and tissues as well as on rearing performance of slaughter turkey hens.  Journal of Applied Poultry Research (Online), 2012, 21 (2), 259-271.
 14. Sembratowicz I., Rusinek-Prystupa E.: Content of cadmium, lead, and oxalic acid in wild edible mushrooms harvested in places with different pollution levels. Polish Journal of Environmental Studies, 2012, 21 (6), 1825-1830.

 

Rok 2011

 

 1. Grela E.R., Matras J., Czech A.: Effects of supplemental phytase on nutrient digestibility and performance of sows fed diets with high or low native phytase activity. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56 (10), 443-450.
 2. Ognik K., Sembratowicz I.: Influence of a newly-synthesised 5-oxo-1,2,4-triazyne derivative on antioxidant indices of blood and performance of turkey hens. South African Journal of Animal Science, 2011, 41 (4), 403-412.
 3. Strachecka A.J., Gryzińska M., Krauze M., Grzywnowicz K.: Profile of the body surface proteolytic system in Apis mellifera queens. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56 (1), 15-22.

 

Rok 2010