BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Historia

« wstecz

 

Katedra Biochemii i Toksykologii – Historia katedry

 

W 2001 r. Zakład Biochemii i Toksykologii został wydzielony ze struktury Instytutu Żywienia Zwierząt, jako odrębna Jednostka – Katedra Biochemii i Toksykologii. Organizatorem samodzielnej Katedry Biochemii i Toksykologii i jednocześnie pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Jerzy Truchliński. Od sierpnia 2010 r. do czerwca 2014 r. funkcję kierownika pełnił prof. dr hab. Bogusław Makarski. Od lipca 2014 r. do sierpnia 2017 r. funkcję kierownika pełniła prof. dr hab. Anna Czech. Obecnie kierownikiem jest dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik.

Podczas organizacji Katedry Biochemii i Toksykologii w skład osobowy pracowników Katedry włączeni zostali pracownicy, którzy pierwotnie zatrudnieni byli w Instytucie Żywienia Zwierząt: dr hab. Bogusław Makarski, dr Jan Masiulanis, dr Adam Liczmański, mgr Iwona Sembratowicz, mgr Anna Czech, mgr Jacek Zięba, mgr Zofia Pryszcz. W okresie istnienia Katedry do pracy zostali przyjęci nowi nauczyciele akademiccy: dr inż. Beata Smelkowska (2001 r.) oraz początkowo na studia doktoranckie a następnie na etat naukowo-dydaktyczny dr inż. Magdalena Krauze (2006 r.) i dr inż. Katarzyna Ognik (2008 r.) oraz dr Anna Stępniowska (2012 r.), dr hab. Jerzy Lechowski (2014) a także pracownicy inżynieryjno - techniczni mgr Elżbieta Rusinek (2002 r.), mgr inż. Katarzyna Kwiatkowska (2015 r.), mgr inż. Katarzyna Musiał (2016 r.). Dotychczas spośród pracowników Katedry Biochemii i Toksykologii na emeryturę odszedł wieloletni dydaktyk dr Jan Masiulanis (2009 r.), prof. dr hab. Jerzy Truchliński (2010 r.), prof. dr hab. Bogusław Makarski (2014 r.) a także wieloletni pracownicy inżynieryjno-techniczni mgr Zofia Pryszcz oraz mgr Jacek Zięba. Obecnie skład osobowy Katedry tworzy 10 osób, w tym 4 samodzielnych pracowników naukowych (1 profesor zwyczajny, 1 profesor nadzwyczajny ze stopniem dr hab., 2 adiunktów ze stopniem dr hab.), 2 adiunktów ze stopniem doktora, 1 asystent ze stopniem dr oraz 3 pracowników inżynieryjno-technicznych. Spośród 7 pracowników naukowo-dydaktycznych, 1 posiada stopień naukowy w dziedzinie nauk ścisłych, w dyscyplinie chemia (specjalność chemia analityczna).

W roku 2008 w Katedrze Biochemii i Toksykologii utworzona została Pracownia Biochemii Analitycznej, której kierownikiem do września 2014 r. była prof. dr hab. Anna Czech natomiast od października 2014 r. funkcję kierownika Pracowni Biochemii Analitycznej pełniła dr hab. Katarzyna Ognik. Od września 2017 r. funkcję kierownika Pracowni Biochemii Analitycznej pełni dr hab. Magdalena Krauze.

W 2005 r. z inicjatywy pracowników Katedry utworzono Studia Podyplomowe „Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska”. Kierownikiem został wówczas prof. dr hab. Jerzy Truchliński. Od 2010 r. do chwili obecnej funkcję tę pełni dr hab. Magdalena Krauze.

W obrębie Katedry Biochemii i Toksykologii od 2008 r. istnieje prężnie działająca Sekcja Chemii Fizjologicznej i Toksykologii Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, której nazwa zmieniła się na Sekcja Biochemiczna od 2017 r. Opiekunem sekcji jest dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik. Rokrocznie Studenci sekcji odnoszą liczne sukcesy na konferencjach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, a także na konferencjach, sympozjach organizowanych przez inne Uniwersytety.

 

 

 

 

 

 

 

Data aktualizacji 14.05.2018 r.