BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Dydaktyka

« wstecz

 

Przedmiot

Kierunek/Semestr/Stopień

Prowadzący

 
 
 
 

Ochrona środowiska-studia stacjonarne

 
Biochemia i podstawy badań laboratoryjnych
III/1o
Prof. dr hab. Anna Czech
Podstawy Analityki w Ochronie Środowiska
II/1o
Prof. dr hab. Anna Czech
Bioanalityka
I/2o
Prof. dr hab. Anna Czech
Ekotoksykologia
II/2o
Dr Anna Stępniowska
Ksenobiotyki
III/2o
Dr hab. Magdalena Krauze
 

Ochrona środowiska-studia niestacjonarne

 
Bioanalityka
I/2o
Prof. dr hab. Anna Czech
Ekotoksykologia
II/2o
Dr Anna Stępniowska
 

biologia-studia stacjonarne

 
Biochemia
III/1o
Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik
Analityka diagnostyczna
V/1o
Prof. dr hab. Anna Czech
Podstawy bioanalityki
II/1o
Prof. dr hab. Anna Czech
Chemia bioorganiczna
II/1o
Prof. dr hab. Anna Czech
Immunologia
V/1o
Dr Iwona Sembratowicz
Toksykologia
II/2o
Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik
Enzymologia
I/2o
Dr hab. Magdalena Krauze
Endokrynologia
II/2o
Dr Iwona Sembratowicz

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji-fakultet

III/2o
Dr hab. Jerzy Lechowski
Analiza chromatograficzna
I/2o
Dr Anna Stępniowska
 

Biologia sądowa- studia stacjonarne

 
Toksykologia sądowa
II/2o
Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik
Analiza płynów ustrojowych
II/2o
Dr Iwona Sembratowicz
Chemia sądowa - fakultet
II/2o
Dr Anna Stępniowska
 

biologia-studia niestacjonarne

 
Toksykologia
II/2o
Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik
Enzymologia
I/2o
Dr hab. Magdalena Krauze
Endokrynologia
II/2o
Dr Iwona Sembratowicz
Analiza chromatograficzna
I/2o
Dr Anna Stępniowska
 

Biologia sądowa- studia niestacjonarne

 
Toksykologia sądowa
II/2o
Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik
Analiza płynów ustrojowych
II/2o
Dr Iwona Sembratowicz
Chemia sądowa - fakultet
II/2o
Dr Anna Stępniowska
 

zootechnika – studia stacjonarne

 

Biochemia zwierząt i biofizyka

II/1o

Prof. dr hab. Anna Czech

Analityka laboratoryjna

VI/1o

Prof. dr hab. Anna Czech

Analiza fitotoksykologiczna
w produkcji zwierzęcej - fakultet

V/1o

Dr hab. Magdalena Krauze

 

zootechnika – studia niestacjonarne

 

Podstawy biochemii i biofizyki

II/1o

Prof. dr hab. Anna Czech

 

Dietetyka

 

Toksykologia

V/1o

Dr hab. Magdalena Krauze

 

Bhp - studia stacjonarne

 

Analiza i ocena zagrożeń

V/1o

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik

Ksenobiotyki w środowisku pracy

VI/1o

Prof. dr hab. Anna Czech

Toksyny roślinne i zwierzęce-fakultet

VI/1o

Dr hab. Magdalena Krauze

Monitoring toksykologiczny w środowisku pracy -fakultet

VII/1o

Dr Elżbieta Rusinek-Prystupa

Problemy toksykologiczne w środowisku pracy

I/2o

Dr Anna Stępniowska

Toksokinetyka i toksykometria w środowisku pracy

I/2o

Dr Anna Stępniowska

 

Bhp - studia niestacjonarne

 

Analiza i ocena zagrożeń

V/1o

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik

Ksenobiotyki w środowisku pracy

V/1o

Prof. dr hab. Anna Czech

Toksyny roślinne i zwierzęce-fakultet

VIII/1o

Dr hab. Magdalena Krauze

Monitoring toksykologiczny w środowisku pracy -fakultet

VII/1o

Dr Elżbieta Rusinek-Prystupa

Problemy toksykologiczne w środowisku pracy

I/2o

Dr Anna Stępniowska

Toksokinetyka i toksykometria w środowisku pracy

I/2o

Dr Anna Stępniowska

 

Bezpieczeństwo Żywności

 

Biochemia ogólna i żywności

III/1o

Dr hab. Magdalena Krauze

Toksykologia żywności

IV/1o

Dr Iwona Sembratowicz

 

Behawiorystyka zwierząt - studia stacjonarne

 

Biochemia z biofizyką

II/1o

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik

 

Behawiorystyka zwierząt - studia niestacjonarne

 

Biochemia z biofizyką

II/1o

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik

Biochemia zachowań emocjonalnych -fakultet

II/2o

Dr hab. Jerzy Lechowski

Biochemiczne mechanizmy stresu

II/2o

Dr hab. Jerzy Lechowski

 

Hipologia koni i jeździectwo

 

Biochemia zwierząt i biofizyka

II/1o

Prof. dr hab. Anna Czech

 

bezpieczeństwo i certyfikacja żywności - studia stacjonarne

 

Alergie i nietolerancje pokarmowe -fakultet

II/2o

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik

Bioaktywne substancje
w żywności -fakultet

II/2o

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik

 

bezpieczeństwo i certyfikacja żywności - studia niestacjonarne

 

Alergie i nietolerancje pokarmowe -fakultet

III/2o

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik

Bioaktywne substancje w żywności -fakultet

III/2o

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik

 

wychowanie fizyczne - studia stacjonarne

 

Podstawy bio-analityki

I/1o

Prof. dr hab. Anna Czech

Biochemia z elementami biochemii wysiłku

II/1o

Dr hab. Magdalena Krauze

 

wychowanie fizyczne - studia niestacjonarne

 

Podstawy bio-analityki

I/1o

Prof. dr hab. Anna Czech

Biochemia z elementami biochemii wysiłku

II/1o

Dr hab. Magdalena Krauze

 

equine management and care, associate degree and full-time

 

Chemistry with biochemistry

I

Dr Anna Stępniowska

 
 
 
 

seminarium dyplomowe

 

 

 

BiologiaProf. dr hab. Anna Czech
Ochrona ŚrodowiskaProf. dr hab. Anna Czech
ZootechnikaProf. dr hab. Anna Czech
Bezpieczeństwo i Higiena PracyProf. dr hab. Anna Czech
Hipologia i JeździectwoProf. dr hab. Anna Czech
Behawiorystyka ZwierzątDr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik
Bezpieczeństwo ŻywnościDr hab. Magdalena Krauze
Bezpieczeństwo i Certyfikacja ŻywnościDr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ognik
Doradztwo w Obszarach WiejskichDr hab. Magdalena Krauze