CTT   Centrum Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plZgłoszenia patentowe

« wstecz

     

ZGŁOSZENIA WNIOSKÓW

o udzielenie patentu na wynalazek  / prawa ochronnego na wzór użytkowy

(zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej)  

 

Nazwa wynalazku

Nr zgłoszenia/ rodzaj

 

Data zgłoszenia

Imiona i Nazwisko twórcy lub twórców z jednostki organizacyjnej uczelni
Jednostka organizacyjna uczelni
Uprawniony

 

Sposób i mieszanina do aplikacji poużytkowej wełny mineralnej, zwiększająca zawartość materii organicznej na gruntach zdewastowanych w procesie wydobycia siarki metodą Frasha.

 

400810  patent

 

Data zgłoszenia

2012-09-17

prof. dr hab. Stanisław Baran

prof. dr hab. Marian Wesołowski

prof. dr hab. Anna Wójcikowska Kapusta

dr inż. Grażyna Żukowska

dr inż. Marta Bik - Mołodzińska

 Wydział Agrobioiżynierii Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie / Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Sposób otrzymywania ergosterolu

 

406288 patent

 

Data zgłoszenia

2013-11-27

 

prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk

mgr Aneta Sławińska

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
Sposób produkcji kwasu bursztynowego oraz pożywka bakteryjna do produkcji kwasu bursztynowego

406487 patent

 

Data zgłoszenia

2013-12-13

mgr Marcin Podleśny

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

mgr Jakub Wyrostek

mgr Tomasz Czernecki

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
Nowe analogi 2-(2,4-dihydroksyfenolo)-3'H-spiro[benzo[d][1,3]tiazyno-4,1'-izobenzofuran]-3'-onu oraz sposób ich otrzymywania.

406796 patent

 

Data zgłoszenia

2014-01-07

prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy
prof. dr hab. Joanna Matysiak
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Przemysłu Organicznego Warszawa
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Wrocław
Środek do poprawy właściwości gleb lekkich oraz zastosowanie środka do poprawy właściwości gleb lekkich

 

407532 patent

 

Data zgłoszenia

2014-03-14

 

 prof. dr hab Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
dr hab Grażyna Żukowska
prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta
 Wydział Agrobioiżynierii  Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 Sposób wytwarzania sztucznej gleby

 

407533 patent

 

Data zgłoszenia

2014-03-14

 

  prof. dr hab Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
dr hab Grażyna Żukowska
prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta
 Wydział Agrobioiżynierii  Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Ekstrudat spożywczy oraz sposób wytwarzania ekstrudatów spożywczych

 

408546 patent

 

Data zgłoszenia

2014-06-13

 

dr hab. Agnieszka Wójtowicz
dr inż. Tomasz Oniszczuk
prof. dr hab. Leszek Mościcki
mgr inż. Stanisław Juśko
Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Makaron błyskawiczny oraz sposób wytwarzania makaronu błyskawicznego

 

408547 patent

 

Data zgłoszenia

2014-06-13

 

dr hab. Agnieszka Wójtowicz
dr inż. Tomasz Oniszczuk
prof. dr hab. Leszek Mościcki
mgr inż. Stanisław Juśko
Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Przekąski oraz sposób wytwarzania przekąsek

 

408545 patent

 

Data zgłoszenia

2014-06-13

 

dr hab. Agnieszka Wójtowicz
dr inż. Tomasz Oniszczuk
prof. dr hab. Leszek Mościcki
mgr inż. Stanisław Juśko
Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 Wyrób piekarniczy oraz sposób wytwarzania wyrobów piekarniczych

 

408544 patent

 

Data zgłoszenia

2014-06-13

 

 dr hab. Agnieszka Wójtowicz
dr inż. Tomasz Oniszczuk
prof. dr hab. Leszek Mościcki
Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Preparat do zastosoawania w leczeniu mikrosporydioz, zwłaszcza nosemozy u pszczół

 

408774 patent

 

Data zgłoszenia

2014-07-07

 

dr hab. Grzegorz Borsuk Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Chemi Organicznej PAN
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Piec tunelowy

 

408308 patent

 

Data zgłoszenia

2014-08-28

 

 

prof. dr hab. Marek Kuna Broniowski

dr inż Dariusz Plichta

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Suszarnia tunelowa

 

408309 patent

 

Data zgłoszenia

2014-08-28

 

prof. dr hab. Marek Kuna Broniowski Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Mieszanina przeróbczych odpadów górniczych do aplikacji do gleby lekkiej

 

410743

patent

 

Data zgłoszenia

2014-12-22

prof. dr hab. inż. Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
dr hab. Grażyna Żukowska
 
Wydział Agrobioiżynierii Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Mieszanina odpadów do poprawy właściwości gleby lekkiej i poprawy jej właściwości produkcyjnej

 

410744 patent

 

Data zgłoszenia

2014-12-22

prof. dr hab. inż. Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
dr hab. Grażyna Żukowska
dr Marta Bik - Mołodzińska
Wydział Agrobioiżynierii Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców do budownictwa drogowego

410745 patent

 

Data zgłoszenia

2014-12-22

 prof. dr hab. inż. Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
Wydział Agrobioiżynierii Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Stanowisko do badań udarowych

 

410974 patent

 

Data zgłoszenia

2015-01-16

dr inż. Paweł Kołodziej
dr inż. Marek Boryga
prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

System do prowadzenia oceny stanu wytrzymałościowego kości oraz sposób prowadzenia oceny

 

413247

patent

 

Data zgłoszenia

2015-07-23

prof. dr hab. Andrzej Stępniewski

Wydział Inżynierii

Produkcji

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Sposób otrzymywania środka poprawiającego właściwości gleby

413584

patent

 

 

Data zgłoszenia 2015-08-18

 - Wydział Agrobioinżynierii Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Kruszywa Niemce S.A.
Sposób rekultywacji składowiska odpadów powiertniczych

413594

patent

 

Data zgłoszenia

2015-08-19

prof. dr hab. Stanisław Baran

dr hab. Grażyna Żukowska

Wydział Agrobioinżynierii Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Kruszywa Niemce S.A.
Sposób obróbki ziemniaków do celów gastronomicznych

 

413795

patent

 

Data zgłoszenia

2015-09-02

dr hab. Zbigniew Kobus

dr hab. Jacek Mazur

prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak

Wojciech Matecki

Wydział Inżynierii Produkcji

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, MEGA Sp. z o.o. Bełżyce

Mobilna instalacja do oczyszczania ścieków i wód z fosforu

413796

patent

 

 

Data zgłoszenia

2015-09-02

 

dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

Robert Kufel

prof. dr. hab. Tadeusz Siwiec

prof. dr hab. inż. Stanisław Baran

prof. dr hab. Andrzej Marczuk

mgr inż. Aneta Pytka

dr inż. Magdalena Gizińska-Górna

dr inż. Michał Marzec

Wydział Inżynierii Produkcji, Wydział Agrobioinzynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SGGE Warszawa, CERAMIKA KUFEL Robert Kufel
Instalacja do akumulowania energii cieplnej

 

414224

patent

 

Data zgłoszenia

2015-09-30

dr Wojciech Płaska

prof. dr hab. Stanisław Płaska

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Układ do pomiaru prądu anodowego magnetronu w mikrofalach urządzeń grzewczych

 

 

415005

patent

 

Data zgłoszenia

2015-11-30

prof. dr hab. Bronisław Kuna-Broniowski

dr Piotr Makarski

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

 

Preparaty roślinne do zastosowania w leczeniu nosemozy u pszczół i poprawności ich odporności

 

415155

patent

 

Data zgłoszenia 2015-12-07

dr hab. Grzegorz Borsuk

 

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytet Jagielloński

 

Sposoby identyfikacji jagniąt syntetycznych linii BCP i SCP o przydatnym w hodowli składzie tkanowym tłuszczu

 

415440

patent

 

Data zgłoszenia

2015-12-21

dr Monika Greguła-Kania

prof. dr hab. Tomasz Gruszecki

dr hab. Andrzej Junkuszew

dr Wiktor Bojar

Wydział Bilogii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 

Podłoże do uprawy truskawki w systemie substrato- aroponicznym oraz sposób jego stosowania

 

 415439

patent

 

Data zgłoszenia 2015-12-21

dr hab. Zbigniew Jarosz

dr Karolina Pitura

 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Imago Sp.K.

 

Układ płynnej regulacji mocy mikrofal zwłaszcza w  mikrofalowych urządzeniach grzewczych z zasilaniem tranformatorowym

 

415754 patent

 

Data zgłoszenia

2016-01-11

prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

dr Piotr Makarski

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Sposób wytwarzania płynu szczelinującego ze ścieków powstających przy wydobyciu gazu łupkowego

 

415910

patent

 

Data zgłoszenia

2016-01-26

prof. dr hab. Stanisław Baran

dr hab. Grażyna Żukowska

Wydział Agrobioinżynierii Politechnika Lubelska, Uniwersytt Przyrodniczy w Lublinie

 

Sposób wytwarzania płynów wiertniczych ze ścieków powstających przy wydobywaniou gazu łupkowego

 

 415911

patent

 

Data zgłoszenia 2016-01-26

 

 

 

prof. dr hab. Stanisław Baran

dr hab. Grażyna Żukowska

 

 

 

 

 

 Wydział Agrobioinżynierii Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Filtr do uzdatniania i oczyszczania wody

 

 

416061

patent

 

Data zgłoszenia

2016-02-08

dr hab. Dariusz Góral

prof. dr hab. Franciszek Kluza

mgr inż. Piotr Niekonieczny

 Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Sposób wytwarzania chleba mieszanego

 

 

416138

patent

 

Data zgłoszenia

2016-02-15

 dr hab. Renata Różyło

 

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adaptacja do wgłębnego wysiewu nawozów do kultywatora ścierniskowego albo podorywkowego

 

416657

patent

 

Data zgłoszenia

2016-03-29

mgr inż. Paweł Gierasimiuk

Wiesław Gryn

Andrzej Gryn

prof. dr hab. Edward Pałys

dr hab Piotr Kraska

dr Mieczysław Bojarczyk

Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Granulowana mieszanka pokarmowa dla zwierząt leśnych zwłaszcza jeleniowatych

 

416942

patent

 

Data zgłoszenia 2016-04-22

prof. dr hab. Roman Dziedzic

dr Sławomir Beeger

dr Mariusz Wójcik

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Biodegradowalna siatka do zabezpieczenia wierzchniej warstwy gleby

 

417261 patent

 

Data zgłoszenia

2016-05-16

dr hab. Sławomir Kocira

Krzysztof Kapela

Marek Gugała

Krystyna Zarzecka

Marek Niewęgłowski

Anna Kocira

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
System stabilizacji sił gięcia i prostowania w giętarko - prostowarce

 

417911

patent

 

Data zgłoszenia 2016-07-11

prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. Izabela Kuna-Broniowska

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w lublinie
System zdalnej kontroli paneli fotowoltaicznych

 

417914

patent

 

Data zgłoszenia

2016-07-21

prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. Izabela Kuna-Broniowska

Wydział Inżynierii Produkcji  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Para oligonukleotydowych starterów do wykrywaniagenu karłowatości Dw2 i sposób identyfikacji molekularnej genu Dw2 warunkującego dominującą karłowatość żyta (Secale cereale L.)

417771

patent

 

Data zgłoszenia

2016-06-30

dr Agnieszka Grądzielewska

Paweł Milczarski

Katarzyna Molik

Edyta Pawłowska

Mirosław Tyrka

Justyna Buczkowicz

Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / Politechnika Rzeszowska
Dwie pary oligonukleotydowych starterów do wykrywania genu karłowatości Dw9 i sposób wykrywania recesywnego genu karłowatości Dw9 w roślinach żyta (Secale cereale L.)

418391

patent

 

Data zgłoszenia

2016-08-19

dr Agnieszka Grądzielewska

Paweł Milczarski

Mirosław Tyrka

 Wydział Agrobioinżynierii  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / Politechnika Rzeszowska
Belka opryskowa opryskiwacza polowego

 

419095

patent

 

Data zgłoszenia

2016-10-13

mgr inż. Marek Milanowski

mgr Alaa Kamel Subr

prof. dr hab. Józef Sawa

dr hab. Stanisław Parafiniuk

dr hab. Sławomir Kocira

Bruno Huyghebeart

 

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Wallon Agriculture Reasearch Centre Belgia
Model elektrowni wiatrowej

419213

patent

 

Data zgłoszenia

2016-10-21

dr Krzysztof Kornarzyński

mgr inż. Piotr Ścibak

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccina striiformis oraz sposób jego wykrywania

 

419483

patent

 

Data zgłoszenia

2016-11-17

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Michał Muzyka

Michał Lechowski

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybiwego pszenicy Puccina striiformis oraz sposób jego wykrywania

 

419494

patent

 

Data zgłoszenia 2016-11-17

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mrg inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Michał Muzyka

Michał Lechowski

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jej wykrywania

 

419482

patent

 

Data zgłoszenia

2016-11-17

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jej wykrywania

 

419488

patent

 

Data zgłoszenia

2016-11-17

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jej wykrywania

419489

patent

 

Data

zgłoszenia

2016-11-17

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia recondita

 

419485

patent

 

Data zgłoszenia

2016-11-17

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Michał Muzyka

Michał Lechowski

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

mgr Agnieszka Ostrowska

Wydział Nauk o Żywności i biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
         
         
Komora do sterylizacji materiałów ziarnistych

 

125446

wzór użytkowy

 

Data zgłoszenia

2016-08-05

dr inż. Jacek Mazur
prof. dr inż. Marian Panasiewicz
dr inż. Paweł Sobczak

prof. dr hab.Kazimierz Zawiślak

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zestaw uprawowy

 

125856

wzór użytkowy

 

Data zgłoszenia

2016-12-15

dr hab. Sławomir Kocira

Krzysztof Kapela

Marek Gugała

Krystyna Zarzecka

Marek Niewęgłowski

Anna Sikorska

Anna Kocira

Urszula Magala-Tobała

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie