[ MENU DODATKOWE ]


Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej

« wstecz

studia stacjonarne II stopnia

 


Ulotka  PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

 

 

 

 

« wstecz

Kwestie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa surowców roślinnych mają obecnie podstawowe znacznie z punktu widzenia wymagań konsumentów i innych uczestników obrotu towarami oraz ochrony środowiska. Wdrożenie systemów jakości podnosi konkurencyjność firm i  umożliwia zbyt produktów na rynku krajowym, unijnym i światowym. Na rynku pracy nie ma absolwentów posiadających specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zapewnienia i zarządzania jakością w produkcji surowców roślinnych. 

 

  

 

Absolwent kierunku będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia jako specjalista ds. jakości i audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach, zwłaszcza branży żywnościowej i przetwórstwa owocowo-warzywnego, grupach producenckich i indywidualnych gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, jednostkach doradczych i innych firmach na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością, w inspekcjach jakości handlowej i sanitarnej, w komórkach organizacyjnych związanych z nadzorem operacyjnym w zakresie zapewnienia jakości i zarządzania jakością.

 

   

 

 

Studenci będą mogli doskonalić swoje kompetencje i umiejętności z zarządzania jakością w ramach działalności w Międzywydziałowym Kole Naukowym Zarządzania Jakością, które działa przy Zakładzie Ekonomiki Ogrodnictwa. Członkowie Koła biorą udział m.in. w wyjazdach terenowych do firm posiadających wdrożone systemy jakości, warsztatach rozwijających umiejętności miękkie, szkoleniach oraz konferencjach Kół Naukowych Zarządzania Jakością.  

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie