wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej

20-069 Lublin, ul. Kr. St. Leszczyńskiego 7
tel. 81-533-06-44, fax 81-533-06-44
e-mail: kiksig@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Oleksandr Dorozhynskyy, profesor nadzwyczajny
tel.

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

  • prof. dr hab. Karol Noga, profesor nadzwyczajny, tel. 81-532-06-44

Adiunkci

Asystenci

Wykładowcy

Pozostali pracownicy