[ MENU DODATKOWE ]


Wychowanie fizyczne

« wstecz

 

 

Kierunek studiów

 

 

Wychowanie fizyczne

 

 specjalność jeździectwo i sporty wodne, specjalizacja nauczycielska

profil praktyczny

 

[ ULOTKA PDF ]

 

Informacje kontaktowe

wydział odpowiedzialny za kierunek

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, 20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13, tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11, email: urszula.polak@up.lublin.pl

Czy kierunek jest unikatowy - czy istnieją podobne kierunki w Lublinie, w kraju?

Nowatorskie połączenie wiedzy o środowisku (w tym o zagrożeniach jakie niesie użytkownikom) z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie wychowania fizycznego, zaowocuje nowym typem nauczyciela, instruktora i animatora WF. Pomysł wynika z troski społecznej o takie bezpieczne, sportowe i rekreacyjne użytkowanie środowiska, aby go nie niszczyć. Ten model kształcenia stworzy absolwenta o szerszej perspektywie zawodowej i zwiększy szanse jego pracy m.in. w sektorze administracji oraz zarządzania. Atutem Uniwersytetu jest możliwość podejmowania na miejscu drugiego kierunku studiów w ramach indywidualnego ich toku, co jeszcze bardziej poszerza perspektywę zawodową. Absolwent będzie potrafił zorganizować zajęcia aktywności fizycznej nie tylko w nowoczesnych obiektach sportowych, ale także w obiektach wiejskich oraz w warunkach plenerowych, przy ograniczonym dostępie do specjalistycznej infrastruktury sportowej. Specjalność jeździectwo i sporty wodne będzie dodatkową przepustką do środowisk elitarnych i może stać się „sposobem na życie”.

Rekrutacja (uwzględniane przedmioty maturalne oraz ich przelicznik lub inny sposób rekrutacji w przypadku studiów II stopnia)

Wymagane przedmioty to: język obcy nowożytny (poziom podstawowy/rozszerzony, przelicznik odpowiednio 1,3 i 2,0) oraz jeden przedmiot do wyboru; biologia, chemia, matematyka, gografia, fizyka i astronomia, informatyka (poziom podstawowy i rozszerzony, przelicznik odpowiednio 2,0 i 4,0). Rezygnując ze wstępnych egzaminów sprawnościowych, stwarzamy obowiązek/szansę doskonalenia umiejętności sportowych na pierwszym roku studiów, a odpowiedni poziom studenci będą musieli wykazać po pierwszym roku/semestrze. Stwarza to dodatkowe szanse kandydatom. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku wychowanie fizyczne wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Forma studiów, czas trwania

 

Studia pierwszego stopnia, profil praktyczny, stacjonarne i niestacjonarne. Czas trwania studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 6 semestrów.

Tytuł zawodowy do uzyskania po ukończeniu studiów

 

 
Licencjat
 
Specjalności

 

Jeździectwo i sporty wodne na solidnej praktycznej podbudowie do nauczania WF

Specjalizacje

 

nauczycielska

Krótka charakterystyka 

Dynamiczne studia to jeden z najlepszych okresów życia, a także klucz do kariery zawodowej. Oferujemy solidne doskonalenie własnych umiejętności sportowych i nabywanie nowych oraz kształtujemy umiejętności praktyczne do ich nauczania. Podstawą jest własny ośrodek jeździecki, ośrodek sportów wodnych, Centrum Sportowo Rekreacyjne (http://www.sport.up.lublin.pl/) oraz użytkowane na zasadzie porozumienia obiekty MOSIR Lublin (http://www.mosir.lublin.pl/obiekty). Połączenie dobrego rzemiosła WF z takimi sportami jak np. jeździectwo i żeglarstwo to przepustka do kręgów elitarnych. Dwa ideały dynamicznego piękna, żaglowiec pod pełnymi żaglami i koń w galopie czekają na naszych studentów. Dziś 70% ludzi nie pracuje w pierwotnie wyuczonym zawodzie. Nasze studia WF z szerokimi podstawami wiedzy przyrodniczej, wiedzy o środowisku i o zrównoważonym rozwoju społeczeństw, studia poparte aktywnością w organizacjach studenckich, klubach sportowych i doświadczeniem z wyjazdów zagranicznych, studia z możliwością realizowania drugiego kierunku w macierzystej Uczelni, to właśnie unikalna szansa na poszerzenie perspektyw kariery zawodowej.

Perspektywy zawodowe

 

Absolwent będzie przygotowany do pracy: w szkole podstawowej (8 klas; nauczyciel WF), w klubie sportowym (szczególnie UKS, SKS, i LZS) jako instruktor przygotowania kondycyjnego czy motorycznego lub wybranej dyscypliny sportowej, oraz jako specjalista organizacji kultury fizycznej (w tym na obszarach wiejskich), w instytucjach samorządu gminnego/miejskiego, ośrodkach sportu i rekreacji (TKKF, MOSIR, itp.) i organizacjach non-profit. Przygotowanie z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju zwiększy szanse pracy w sektorze administracji i zarządzania. Poza solidnymi podstawami do nauczania WF, specjalność jeździectwo i sporty wodne będzie dodatkową przepustką do środowisk elitarnych i może stać się „sposobem na życie”. Absolwent będzie mógł podejmować studia II stopnia, studia podyplomowe i uczestniczyć w studenckiej wymianie międzynarodowej. Atutem Uniwersytetu jest możliwość podejmowania drugiego kierunku studiów w ramach indywidualnego toku, co poszerza perspektywę zawodową.

Praktyczne wykształcenie

 

Przewidziano ok. 70% zajęć praktycznych, w tym 3 m-ce praktyk (180 godz. praktyk pedagogicznych) oraz uczestnictwo w obozach. Uniwersytet dysponuje nowoczesnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym (http://www.sport.up.lublin.pl/), Ośrodkiem Sportów Wodnych oraz zapleczem dla sportu jeździeckiego. Umowy z władzami Miasta Lublin i MOSiR zapewnią studentom dostęp do najnowocześniejszej, otwartej w dwu ostatnich latach infrastruktury sportowej, takiej jak hale sportowe, pływalnia olimpijska 50m, stadiony, kryte lodowisko, itp. (http://www.mosir.lublin.pl/obiekty). Dostęp do kół naukowych i zespołów kulturowych Uniwersytetu oraz do sekcji sportowych AZS, wraz z systemem wymiany międzynarodowej, umożliwi rozwój osobisty będąc wspaniałą przygodą. Dostęp do klubów sportowych umożliwi kontakty ze sportem wysokokwalifikowanym.

Przykładowe przedmioty w programie studiów

 

 

Biologia i Ekologia, Fizyka i Biomechanika, Trening ogólnorozwojowy i fitness, Biochemia z elementami biochemii wysiłku, Pedagogika z elementami pedagogiki specjalnej, Pływanie użytkowe, Pływanie sportowe i ratownictwo wodne, Jeździectwo rekreacyjne, Jeździectwo sportowe i woltyżerka, Metodyka wychowania fizycznego, Metodyka atletyki terenowej, Psychologia