WET logo Wydział Weterynarii UP Wydział Medycyny Weterynaryjnej

• Weterynaria 

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT WYDZIAŁU  tel. (+ 81) 445-65-65
[ Kliniki Weterynaryjne ] [ Dziekanat ]Wydział Weterynarii : Aktualności

18.03.2014  »obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jacka Wawrzykowskiego na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: "Charakterystyka i znaczenie biologiczne dysmutazy ponadtlenkowej z jaj kurzych"

18.03.2014  »obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Marty Giergiel na stopień doktora nauk weterynaryjnych , tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ płci i wieku na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej w tkankach bydła"

06.02.2014

06.02.2014  »konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Toksykologii i Ochrony Środowiska Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

06.02.2014  »konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Mikrobiologii Weterynaryjnej, Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

05.02.2014  »konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

23.01.2014  »kandydaci  »doktoranci  »agrobio  »wipro  »biologia  »ogrodnictwo  »wnr
15.01.2014  »obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Marty Wysockiej. Temat pracy doktorskiej: "Reakcje fałszywie dodatnie powodowane przez Y. enterocolitica 0:9 w diagnostyce serologicznej brucelozy"

09.12.2013

Oficjalne obchody 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

04.12.2013  »studenci