WET logo Wydział Weterynarii UP Wydział Medycyny Weterynaryjnej

• Weterynaria 

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT WYDZIAŁU  tel. (+ 81) 445-65-65
[ Kliniki Weterynaryjne ] [ Dziekanat ]Wydział Weterynarii : Aktualności

12.12.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Anatomii Zwierząt Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt

11.12.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zwierząt, Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących

11.12.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakłądzie Mikrobiologii Weterynaryjnej Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

05.12.2014
autor: weterynaria

 

Oddział PTNW w Lublinie zaprasza na Posiedzenie Naukowe

11 grudnia 2014 r. (czwartek) o godzinie 16:00

PDF

07.11.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Rozrodu Zwierząt

28.10.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Anatomii i Histologii Zwierząt

28.10.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt

28.10.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni

28.10.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierząt

24.10.2014