WET logo Wydział Weterynarii UP Wydział Medycyny Weterynaryjnej

• Weterynaria 

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT WYDZIAŁU  tel. (+ 81) 445-65-65
[ Kliniki Weterynaryjne ] [ Dziekanat ]Wydział Weterynarii : Aktualności

16.09.2014

Uwaga - egzaminy z praktyk dla studentów (informacja dla wszystkich wydziałów).

12.08.2014pracownicy
24.07.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt

16.06.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych

13.06.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biochemii

06.06.2014obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Moniki Ziomek na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: "Wartość odżywcza mięsa ślimaków z rodzaju Cornu pozyskiwanych w Polsce"

04.06.2014
04.06.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

04.06.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

30.05.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Anatomii i Histologii Zwierząt, Zakład Anatomii Zwierząt