WET logo Wydział Weterynarii UP Wydział Medycyny Weterynaryjnej

• Weterynaria 

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT WYDZIAŁU  tel. (+ 81) 445-65-65
[ Kliniki Weterynaryjne ] [ Dziekanat ]
Zakład Chorób Ryb i Biologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Antonina Sopińska, profesor nadzwyczajny
tel. 81-445-67-07

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  • dr hab. Leszek Guz, adiunkt, tel. 445-60-50

  Asystenci

  • lek. wet. Krzysztof Puk, asystent, tel. 445-69-06

  Pozostali pracownicy

  • dr Anna Grochoła, specjalista inzynieryjno-techniczny
  
  • logotyp UP
  • 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

  • Mapka dojazdu »

  • NIP   712-010-37-75
   REGON   000001896

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie