WET   Witamy na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej!


20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Chorób Ryb i Biologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Antonina Sopińska, profesor nadzwyczajny
tel. 81-445-67-07

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  • lek. wet. Krzysztof Puk, asystent, tel. 445-69-06

  Pozostali pracownicy

  • dr Anna Grochoła, specjalista inzynieryjno-techniczny
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie