[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1713 rekordów
« 123[ 4 ]56789 z 69 »
tytul nazwisko ↓ imie Jednostka telefon mail
dr Bieske-Matejak Alicja Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej 81-445-60-65
dr Bik-Małodzińska Marta Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami 81-524-81-13
mgr Bilewicz-Pawlak Agnieszka Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia 81-445-68-08
- Bilik Anna Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
prof. dr hab. Bis-Wencel Hanna Zakład Mikrobiologii i Biologii Rozrodu 81-445-69-52
- Biszczak Małgorzata Dział Spraw Socjalnych Studentów - Brak e-maila
mgr Blaim Kazimiera Dziekanat Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 81-445-65-81
mgr inż. Blaim Ludwika Zakład Etologii Zwierząt 81-445-67-35 Brak e-maila
dr inż. Blicharz-Kania Agata Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz 81-531-96-46
dr Błaszczak Agnieszka Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 81-445-68-55, kom.609-608-078
- Błaszczak Ewa Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
- Błaszczak Krzysztof Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
mgr inż.arch.kraj. Błaziak Magdalena Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu 81-531-96-72
prof.dr hab. Błażewicz-Woźniak Marzena Katedra Uprawy i Żywienia Roślin 81-524-71-23
prof. dr hab. Bobowiec Ryszard Zakład Patofizjologii 81-445-66-65
- Bobrzyńska Małgorzata Uczelniane Centrum Informatyki 81-445-65-34
mgr Bochenek Monika Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt 81-445-61-74
dr Bochniak Andrzej Zakład Informatyki 81-532-96-23
- Bochniak Barbara Dział Spraw Socjalnych Studentów - Brak e-maila
dr Bochniarz Mariola Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt 81-445-61-97
dr Bocian Krzysztof Katedra Hodowli i Użytkowania Koni 81-445-65-75
mgr Boćkowska Maria Biblioteka Gł. - Oddział Informacji Naukowej 81-445-62-27
mgr Boćkowski Bartłomiej Biblioteka Gł. - Zastępca dyrektora 81-445-62-28
mgr inż. Bogusław Halina Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska 81-445-69-85
- Bogusław Krzysztof Dział Logistyki 81-445-66-26 Brak e-maila
« 123[ 4 ]56789 z 69 »