[ MENU DODATKOWE ]Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-96-45
e-mail: dariusz.andrejko@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Andrejko, profesor nadzwyczajny
tel. 81-531-96-49
e-mail: dariusz.andrejko@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Franciszek Kluza, profesor zwyczajny, tel. 81-461-06-91
  e-mail: franciszek.kluza@up.lublin.pl / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  Pozostali pracownicy

  • dr inż. Andrzej Masłowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-43
   e-mail: andrzej.maslowski@up.lublin.pl
  • mgr inż. Piotr Nakonieczny, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 117
   e-mail: piotr.nakonieczny@up.lublin.pl / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego
  • mgr inż. Beata Zdybel, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-45
   e-mail: beata.zdybel@up.lublin.pl

  Doktoranci

  • mgr Marta Krajewska, doktorant, tel. 81 531 96 45