[ MENU DODATKOWE ]Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
www: http://genom.up.lublin.pl/
Dyrektor: prof. dr hab. Grzegorz Zięba, profesor zwyczajny
tel. 81-445-68-45
e-mail: grzegorz.zieba@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Antoni Brodacki, profesor zwyczajny, tel. 81-445-68-86
  e-mail: antoni.brodacki@up.lublin.pl / Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa
 • prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska, profesor zwyczajny, tel. 81-445-67-92
  e-mail: grazyna.jezewska@up.lublin.pl / Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej

Profesorowie nadzwyczajni

 • dr hab. Grzegorz Borsuk, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-68-78
  e-mail: grzegorz.borsuk@up.lublin.pl / Zakład Biologii Środowiskowej i Apidologii
 • prof. dr hab. Brygida Ślaska, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-68-98
  e-mail: brygida.slaska@up.lublin.pl / Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej

Adiunkci

Asystenci

Pozostali pracownicy

 • Wiesław Berej, pracownik gospodarczy, tel. 81-461-00-61 w. 277, 280 / Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman
 • mgr Wojciech Kasprzyk, starszy technik, tel. 81-445-60-70
  e-mail: wojciech.kasprzyk.up@gmail.com / Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa
 • mgr inż. Eleonora Kopeć, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-77
  e-mail: eleonora.kopec@up.lublin.pl / Pracownia Zoopsychologii
 • Andrzej Łyp, pracownik gospodarczy, tel. 81-461-00-61 w. 277, 278 / Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman
 • mgr Elżbieta Piłat, starszy technik, tel. 81-445-66-28
  e-mail: elzbieta.pilat@wp.pl / Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej
 • inż. Małgorzata Pinkos, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-70
  e-mail: gildus@wp.pl / Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa
 • Iwona Piwnicka, pracownik gospodarczy, tel. 81-461-00-61 / Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman
 • mgr Monika Siek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-77
  e-mail: monika.gorzala@up.lublin.pl / Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa
 • mgr inż. Łukasz Wójcik, starszy technik, tel. 81-445-60-70
  e-mail: lukasz7wojcik@gmail.com / Zakład Biologii Środowiskowej i Apidologii

Profesorowie emerytowani

 • dr hab. Marian Niespodziewański, profesor emerytowany