[ MENU DODATKOWE ]  Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Zięba, profesor zwyczajny
  tel. 81-445-68-45
  e-mail: grzegorz.zieba@up.lublin.pl

  Jednostka nadrzędna

  Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  Pozostali pracownicy