[ MENU DODATKOWE ]Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej

Informacje

20-950 Lublin,ul.Akademicka13
Kierownik: dr hab. Andrzej Jakubczak, adiunkt
tel. 81-445-69-92
e-mail: andrzej.jakubczak@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni

Adiunkci

Pozostali pracownicy

  • mgr Anna Dobrzyńska-Tarasiuk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-28
  • mgr Elżbieta Piłat, starszy technik, tel. 81-445-66-28
    e-mail: elzbieta.pilat@wp.pl