[ MENU DODATKOWE ]Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 4456880
Kierownik: prof. dr hab. Roman Dziedzic, profesor nadzwyczajny
tel. 81-445-68-80
e-mail: roman.dziedzic@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

    Adiunkci

    Pozostali pracownicy

    • mgr inż. Krzysztof Olszak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-82