[ MENU DODATKOWE ]Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Solarska, profesor zwyczajny
tel. 81-462-33-58
e-mail: ewa.solarska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  Pozostali pracownicy

  • mgr Agnieszka Pałka, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-462-33-63
   e-mail: aga.f@op.pl
  • inż. Piotr Szypiło, starszy technik, tel. 81-462-33-61
   e-mail: piotr.szypilo@up.lublin.pl