[ MENU DODATKOWE ]Zakład Biofizyki

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81-445-69-37, fax 81-533-35-49
e-mail: agnieszka.sujak@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. Agnieszka Sujak, adiunkt
tel. 81-445-69-37
e-mail: agnieszka.sujak@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Asystenci

Pozostali pracownicy