[ MENU DODATKOWE ]Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
tel. 81-445-66-60, fax 81- 533-37 52
e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl
www: www.wydawnictwo.up.lublin.pl
Kierownik: mgr Anna Wypychowska, z-ca redaktora naczelnego/kierownik Wydawnictwa
tel. 81-445-67-11
e-mail: anna.wypychowska@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy