[ MENU DODATKOWE ]Katedra Energetyki i Środków Transportu

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-97-21
e-mail: grzegorz.zajac@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Zając, adiunkt
tel. 81-531-97-21
e-mail: grzegorz.zajac@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Asystenci

Wykładowcy

Pozostali pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Zbigniew Burski, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski, profesor emerytowany