[ MENU DODATKOWE ]Sekcja ds. BHP i Ochrony PPOŻ

ul. Głęboka 31 (budynek Poligrafii), 20-612 Lublin
tel. 81/ 445 68 29, 445 65 38
e-mail: sekcja.bhp@up.lublin.pl
Kierownik : mgr Dariusz Kubel, Kierownik
tel. 81 445 68 29

Pozostali pracownicy

  • mgr Marta Puchala-Hasiec, specjalista ds bhp, tel. 81 445 65 38
  • mgr inż. Mariusz Szymczyk, starszy specjalista ds. bhp, tel. 81 445 65 38