Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Aktualności


        

I N F O R M A C J A

 

         Uprzejmie informuję, że zostały zaplanowane posiedzenia Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok akademicki 2016/2017:

 

19 września 2016 r.

21 października 2016 r.

15 listopada 2016 r. (wtorek)

16 grudnia 2016 r.

20 stycznia 2017 r.

17 lutego 2017 r.

17 marca 2017 r.

21 kwietnia 2017 r.

19 maja 2017 r.

23 czerwca 2017 r.

 

 

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 66  Statutu Uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie:

  1.  Udział stałych członków oraz przedstawicieli społeczności akademickiej w posiedzeniach organów kolegialnych, jak również w wyłonionych przez te organy komisjach, jest obowiązkowy.

 2. Trzykrotna w ciągu roku akademickiego nieusprawiedliwiona pisemnie nieobecność na posiedzeniu organu kolegialnego lub wyłonionej przez ten organ komisji  powoduje utratę mandatu przez wybieralnego   członka tego organu lub komisji.

 3. Utrata mandatu przez wybieralnego członka organu kolegialnego lub wyłonionej przez ten organ komisji skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających.

                                                                

 

                                                                                    D z i e k a n

 

                                                         /-/ prof. dr hab. Zenia Michałojć

 


« wstecz