Ogrodniczy logo Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

• zielarstwo i terapie roślinne
architektura krajobrazu ogrodnictwo
• ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-65-00
[ Dziekanat ]
Pracownia Żywienia Roślin

20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 58
Kierownik: dr Zbigniew Jarosz, adiunkt
tel. 81-52-47-121

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

Adiunkci

Asystenci

  • dr Karolina Pitura, asystent, tel. /81/524-71-21

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Joanna Konopińska, specjalista naukowo-techniczny, tel. 81-52-47-127
  • mgr inż. Monika Szewczyk, starszy technik, tel. 81-461-00-61, w. 245
  • mgr inż. Lidia Szubart-Nowak, specjalista naukowo-techniczny, tel. 81-52-47-125
    e-mail: lidia.nowak@up.lublin.pl