Ogrodniczy logo Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

• zielarstwo i terapie roślinne
architektura krajobrazu ogrodnictwo
• ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-65-00
[ Dziekanat ]
Pracownia Żywienia Roślin

20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 58
Kierownik: dr Zbigniew Jarosz, adiunkt
tel. 81-52-47-121

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

  • prof.dr hab. Zenia Michałojć, profesor nadzwyczajny , tel. 81-52-47-126

Adiunkci

  • dr hab. Katarzyna Dzida, adiunkt, tel. 81-52-47-121

Asystenci

  • dr Karolina Pitura, asystent, tel. /81/524-71-21

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Joanna Konopińska, specjalista naukowo-techniczny, tel. 81-52-47-127
  • mgr inż. Monika Szewczyk, starszy technik, tel. 81-461-00-61, w. 245