Ogrodniczy logo Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

spis kierunków »

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-65-00
[ Dziekanat ]
Pracownia Żywienia Roślin

20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 58
Kierownik: dr hab.inż. Zbigniew Jarosz, adiunkt
tel. 81-52-47-121

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

 • prof.dr hab. Zenia Michałojć, profesor nadzwyczajny , tel. 81-52-47-126

Adiunkci

 • dr hab. Katarzyna Dzida, adiunkt, tel. 81-52-47-121

Asystenci

 • dr Karolina Pitura, asystent, tel. /81/524-71-21

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Joanna Konopińska, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-52-47-127
 • mgr inż. Monika Szewczyk, starszy technik, tel. 81-461-00-61, w. 245

 • logotyp UP
 • 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

 • Mapka dojazdu »

 • NIP   712-010-37-75
  REGON   000001896

Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie