Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych

20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 58
Kierownik: prof.dr hab. Zenia Michałojć, profesor nadzwyczajny
tel. 81-52-47-126
e-mail: zenia.michalojc@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie nadzwyczajni

 • prof.dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak, profesor nadzwyczajny/Kierownik Zakładu Uprawy Rol, tel. 81-52-47-123
  e-mail: marzena.wozniak@up.lublin.pl / Zakład Uprawy Roli i Roślin
 • prof.dr hab. Mirosław Konopiński, profesor nadzwyczajny, tel. 81-52-47-119
  e-mail: miroslaw.konopinski@up.lublin.pl / Zakład Uprawy Roli i Roślin

Adiunkci

 • dr hab. Katarzyna Dzida, adiunkt, tel. 81-52-47-121
  e-mail: katarzyna.dzida@up.lublin.pl / Pracownia Żywienia Roślin
 • dr hab.inż. Zbigniew Jarosz, adiunkt, tel. 81-52-47-121 / Pracownia Żywienia Roślin
 • dr Dariusz Wach, adiunkt, tel. 81-52-47-124
  e-mail: dariusz.wach@up.lublin.pl / Zakład Uprawy Roli i Roślin

Asystenci

 • dr Karolina Pitura, asystent, tel. /81/524-71-21 / Pracownia Żywienia Roślin

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Joanna Konopińska, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-52-47-127 / Pracownia Żywienia Roślin
 • mgr inż. Roman Mitura, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-52-47-127 / Zakład Uprawy Roli i Roślin
 • mgr inż. Monika Szewczyk, starszy technik, tel. 81-461-00-61, w. 245 / Pracownia Żywienia Roślin

Profesorowie emerytowani

 • prof.dr hab. Tadeusz Kęsik, emerytowany profesor , tel. 81-52-47-124
  e-mail: kesiktadeusz@gmail.com
 • prof. dr hab. Józef Nurzyński, prof.emerytowany