[ MENU DODATKOWE ]


Medycyna roślin

« wstecz

 

studia stacjonarne I stopnia

 


Ulotka PDF   |  Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 
 
Kierunek studiów
 
MEDYCYNA ROŚLIN
Informacje kontaktowe
 
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

e-mail: dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl

Rekrutacja

(uwzględniane przedmioty maturalne lub inny sposób w przypadku studiów II stopnia)

 

Język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka lub geografia

Forma studiów, czas trwania

(studia stacjonarne, niestacjonarne, I, II stopień)

 
Studia stacjonarne
I stopnień
czas trwania – 3,5 roku / 7 semestrów
Specjalności

(jeśli dotyczy)

 
 
-
Krótka charakterystyka
 

Medycyna roślin to interdyscyplinarny kierunek studiów skierowany do osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, który pozwoli zdobyć praktyczne umiejętności i zawód z przyszłością. Absolwent będzie posiadał rzetelną wiedzę z zakresu produkcji i ochrony zdrowia roślin. Będzie potrafił diagnozować choroby, identyfikować szkodniki i chwasty, a także inne czynniki wpływające na stan zdrowotny roślin. Będzie prawidłowo dobierał odpowiednie metody i środki zmniejszające zagrożenie ze strony organizmów szkodliwych w oparciu o zasady integrowanej ochrony roślin, bezpieczne dla środowiska naturalnego i ludzi.

 

Absolwent będzie wysoko wykwalifikowanym doradcą z ochrony roślin, będzie przygotowany do pracy w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwaoraz innych związanych z rolnictwem, gospodarką żywnościową, ochroną środowiska, dystrybucją środków ochrony roślin i kontrolą produktów roślinnych.

Praktyczne wykształcenie
 

Atutem kierunku jest kształcenie praktyczne. Studenci odbywają obowiązkową czterotygodniową praktykę, realizowaną po trzecim roku studiów, uczestniczą w licznych ćwiczeniach laboratoryjnych i terenowych. Mogą również brać udział w wymianie międzynarodowej studentów, konferencjach naukowych, a swoje zainteresowania rozwijać w studenckim kole naukowym „SKOR”.

W programie studiów realizowane są przedmioty umożliwiające zdobycie uprawnień do obrotu i stosowania środków ochrony roślin.

 
 
 
ZOBACZ, JAK WYGLĄDA NAUKA NA TYM KIERUNKU: