[ MENU DODATKOWE ]


Gospodarstwa doświadczalne

« wstecz

 
 
Uniwersytet Przyrodniczy ma cztery Gospodarstwa Doświadczalne i sześć Stacji Dydaktyczno – Doświadczalnych. Stacje są integralnymi obiektami określonych katedr

Gospodarstwa Doświadczalne mają 1600 ha użytków rolnych i dysponują zróżnicowanymi warunkami przyrodniczo- organizacyjnymi, co świadczy o ich dużej przydatności do realizacji procesów dydaktycznych i badawczych. W gospodarstwach występuje duże zróżnicowanie gleb (klasy od I do VI ), uprawia się na nich wszystkie rośliny potrzebne do celów dydaktycznych i eksperymentalnych, prowadzi się chów i hodowlę zwierząt poczynając od pszczół poprzez drób, owce i kozy aż do bydła i koni.

Gospodarstwa położone są w zróżnicowanym mikroklimacie i różnych regionach

 

  • Czesławice położone są obok Nałęczowa,
  • Felin w strefie podmiejskiej Lublina,
  • Bezek na ziemi chełmskiej
  • Uhrusk nad Bugiem przy granicy z Ukrainą.
System zarządzania gospodarstwami jest zróżnicowany (administrowanie i dzierżawa ). Do 1993 r. gospodarstwa prowadziły działalność w oparciu o system obowiązujący w PGR-ach. Nie podzieliły jednak ich losu, przetrwały okres kryzysu i potrafiły wyjść z wielomilionowego zadłużenia. Obecnie gospodarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego osiągają coraz lepsze wyniki finansowe (bez dotacji ) i zahamowały degradację majątku trwałego . Stanowią też źródło utrzymania dla kilkudziesięciu rodzin osób tam pracujących. Ponadto gospodarstwa stanowią „bank genów” tradycyjnych polskich odmian roślin i ras zwierząt: kury zielononóżki, owiec uhruskich, krów białogrzbietek, koni kuców felińskich oraz świni puławskiej.


Gospodarstwa Doświadczalne UP stanowią źródła postępu rolniczego w regionach ich położenia.

Pełnomocnik Rektora ds. Gospodarstw Doświadczalnych i Wdrożeń dr Marian Zawiślak.