[ MENU DODATKOWE ]


Redakcja strony internetowej

« wstecz

| aktualizacja: maj 2017

 

 
Nadzór nad stroną internetową pod względem merytorycznym i redakcyjnym sprawuje Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej: redaktor naczelny mgr Agnieszka Wasilak.

 

Pod względem technicznym nadzór sprawuje Uczelniane Centrum Informatyki: webmaster mgr Anna Szwajgier.

 

 

 

Koordynatorzy Wydziałowi:
 

Wydział Agrobioinżynierii

 1. mgr inż. Małgorzata Gośniak
 2. dr Paweł Harasim
   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 1. dr n. wet. Maciej Grzybek
 2. dr n. wet Klaudiusz Szczepaniak
 3. mgr inż. Sylwia Śpiewak

 

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 1. dr Mariusz Wójcik
 2. dr Paweł Żółkiewski

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 1. mgr inż. Anna Gryta
 2. dr inż. Ernest Stawiarz

 

Wydział Inżynierii Produkcji

 1. dr inż. Beata Biernacka
 2.  mgr inż. Piotr Ścibisz
   

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 1. mgr inż. Natalia Grodzieńska
 2. dr inż. Jadwiga Stachowicz 
 

 

 

Przedstawiciele jednostek uniwersyteckich:

 

Biblioteka Główna:  mgr Bartłomiej Pawłowski, mgr Weronika Kowalska, mgr Maria Boćkowska

Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami: mgr Lech Szafrański


Biuro Rektora: mgr Małgorzata Szlachetka


Centralne Laboratorium Agroekologiczne: mgr Elżbieta Kosik


Centrum Nauki: mgr Katarzyna Ruczkowka, mgr Wojciech Skiba, mgr Aleksandra Jezierska
 
Centrum Sportowo-Rekreacyjne: mgr Agnieszka Choina-Godula


Centrum Transferu Technologii: mgr Małgorzta Kossowska-Lubańska


Centrum Kultury i Folkloru Wsi:  inż. Tomasz Chmurski


Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: dr Renata Reszka-Dyrka
 

Dział Logistyki: mgr Iwona Szymczyk
 

Dział Spraw Pracowniczych: mgr nż. Barbara Radko
 

Dział Spraw Socjalnych Studentów: mgr inż. Katarzyna Oleszek, dr inż. Magdalena Hetman

Dział Organizacji Studiów:  dr inż. Zdzisław Kaczmarski


Dział Technologii Mulitmedialnych: mgr inż. Maciej Niedziółka


Pracownia Poligraficzna: Małgorzata Lużyńska

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych:  mgr Edyta Zawada

 

Sekcja ds. BHP i ochrony PPOŻ:  mgr inż. Mariusz Szymczyk

 

Sekcja ds. zamówień publicznych: Aleksandra Gadzało, Justyna mgr Muszyńska-Sadło
 

Stanowisko ds. studentów niepełnosprawnych: mgr inż. Mgadalena  Łukasik

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: mgr Marzena Bracław

 

Wydawnictwo: mgr Monika Jaskowiak