[ MENU DODATKOWE ]


Senat

« wstecz

Senat kadencji 2016-2020

 

REKTOR 
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

PROREKTORZY 
prof. dr hab. Halina Buczkowska
prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

DZIEKAN WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII 
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 
prof. dr hab. Andrzej Wernicki

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI 
prof. dr hab. Joanna Barłowska

DZIEKAN WYDZIAŁU OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
prof. dr hab. Zenia Michałojć

DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI 
prof. dr hab. inż. Andrzej Marczuk

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
prof. dr hab. Izabella Jackowska


PRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:

Wydziału Agrobioinżynierii 
prof. dr hab. Elżbieta Bielińska
prof. dr hab. Marian Wesołowski

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
dr hab. Urszula Kosior-Korzecka 
prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Wydziału Biologii, Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki 
prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
prof. dr hab. Grzegorz Zięba
 
Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
prof. dr hab. Helena Łabuda 
prof. dr hab. Bohdan Dobrzański

Wydziału Inżynierii Produkcji 
prof. dr hab. Franciszek Kluza 
prof. dr hab. Józef Kowalczuk

Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii 
prof. dr hab. Barbara Baraniak
dr hab. Małgorzata Karwowska


PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

Wydziału Agrobioinżynierii 
dr Małgorzata Haliniarz

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
dr Marek Chmielewski

Wydziału Biologii, Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki 
dr Piotr Stanek

Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
dr Rafał Papliński

Wydziału Inżynierii Produkcji 
dr inż. Andrzej Turski

Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii 
dr Małgorzata Kostecka
 
Jednostek pozawydziałowych 
mgr Joanna Rączkiewicz

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI:

dr Roman Lalak - przedstawiciel pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych 
mgr inż. Jacek Pałyszka - przedstawiciel pracowników administracji 
mgr inż. Robert Wierciński - przedstawiciel pracowników obsługi

PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH 
mgr Kamil Toczek

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
Damian Kapusta

STUDENCI:
Hubert Rusecki - Wydział Agrobioinżynierii
Katarzyna Piasek - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Sylwester Walczak - Wydział Biologii, Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki
Maciej Cybulak - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Michał Dzieciuch - Wydział Inżynierii Produkcji
Justyna Bochnak - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 

Z GŁOSEM DORADCZYM:
Kanclerz: mgr Grażyna Szymczyk
Kwestor: mgr Ewa Walkowska 
Dyrektor Biblioteki Głównej: dr Paulina Studzińska-Jaksim
Przedstawiciel ZNP: dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw.
Przedstawiciel NSZZ Solidarność: mgr Lech Szafrański