[ MENU DODATKOWE ]


Ubezpieczenia

« wstecz

 

Ubezpieczenie NNW 

 

W roku akademickim 2016/2017 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wszystkich stopni studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów ubezpiecza od następstw nieszczęśliwych wypadków firma InterRisk. Ubezpieczenie obejmuje studentów i doktorantów, którzy wpłacili składkę w wysokości 50 zł w terminie do 30.11.2016 r. 

 

Składkę można wpłacać na konto firmy ubezpieczeniowej InterRisk poprzez wypełnienie wniosku na stronie:
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

(numer studenta i doktoranta: x4yvj)

 

 

Ubezpieczenie zdrowotne

 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta kształcącego się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym nałożony jest na:

  • rodziców studenta - do 26-go roku życia, jeśli jest na ich wyłącznym utrzymaniu;
  • uczelnię - w wyjątkowych wypadkach do 26-go roku życia jeśli nie jest na utrzymaniu rodziców lub ukończył 26 rok życia na wniosek studenta.
     

Studenci, którzy ukończyli 26 rok życia, a nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS przez osoby podlegające temu ubezpieczeniu (np. współmałżonek ), proszeni są o zgłaszanie się do Działu Spraw Socjalnych Studentów celem wypełnienia druków zgłoszeniowych do ZUS (wymagane jest posiadanie aktualnego zaświadczenia z Dziekanatu, że jest się studentem UP w Lublinie).