BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-1160-lecie Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

« wstecz

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka, objęła Patronatem Honorowym Jubileusz 60-lecia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

  

« wstecz

 

Rok 2013 to rok jubileuszowy dla Wydziału Biologii  i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który obchodzi 60-lecie powstania.

 

Uroczyste obchody zaplanowano na 17.06 - 18.06.2013 r. 

 

Wśród wydarzeń można wymienić m.in. konferencję naukową z udziałem naukowców z całego kraju, tematyczną wystawę fotograficzną, a także prestiżowy XVIII zjazd Dziekanów Wydziałów kształcących na kierunku Zootechnika. 

 

Doniosłą uroczystością Jubileuszu będzie wręczenie godności doktora honoris causa wybitemu uczonemu – prof. dr hab. Marianowi J. Budzyńskiemu.

 

Komitet Honorowy

« wstecz

Komitet Honorowy

 1. Prof. dr hab. Marian Wesołowski - JM Rektor UP w Lublinie - Przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Marian Budzyński
 3. Dr hab. Jolanta Szołno - Koguc - Wojewoda Lubelski
 4. Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego
 5. Mgr Jarosław Szymański - Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego
 6. Mgr inż. Zdzisław Strupieniuk - Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego

 

                          

 

Komitet Naukowy

 1. Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela - Dziekan Wydziału- Przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Joanna Barłowska
 3. Dr hab. Marek Babicz prof. nadzw. UP
 4. Prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki
 5. Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska- Witkowska
 6. Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
 7. Prof. dr hab. Grzegorz Zięba

Komitet Organizacyjny

 1. Prof. dr hab. Joanna Barłowska
 2. Dr hab. Mariusz Florek
 3. Dr hab. Renata Klebaniuk prof. nadzw. UP
 4. Dr hab. Iwona Rozempolska- Rucińska
 5. Jakub Iwaszko - student Wydziału

 

Prezentujemy pisma, jakie na ręce organizatorów nadesłali członkowie Komitetu Honorowego:

 

Wojewoda Lubelski

Poleski Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy

 

Patron medialny

« wstecz

 
Patronem medialnym obchodów 60-lecia Wydziału jest: