[ MENU DODATKOWE ]


Biblioteka Główna UP

« wstecz

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

 

Dyrektor

starszy kustosz dypl. dr Marian Butkiewicz

e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl,  
marian.butkiewicz@up.lublin.pl

tel.: (48-81) 445-62-28      fax : (48-81) 445-62-29

Zastępca dyrektora

kustosz dypl. mgr Andrzej Padziński

e-mail: andrzej.padzinski@up.lublin.pl

tel.: (48-81) 445-62-29     fax : (48-81) 445-62-29

Sekretariat

starszy referent mgr Aneta Kuś
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl

tel.: (48-81) 445-62-28