[ MENU DODATKOWE ]


Mapa serwisu www
Niedowidzący - udogodnienia
Informacje dla mediów
Komunikaty prasowe
Relacje z wydarzeń
Akcja Rowerem na uczelnię!
Media o nas - Media o nas - wybór najciekawszych artykułów
Archiwum - 2011
System identyfikacji wizualnej
Galeria
Zespół Ekspertów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
WYDZIAŁ BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI
WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
Nauka dla praktyki - Nauka dla praktyki
Kontakt
Kontakt
Lokalizacja
Promocja i media
Webmaster
nowa strona 123
Rezerwacja Centrum Kongresowego
Portiernie
Zamówienia Publiczne
Logowanie - Root
Informacje dla kandydatów
Aktualności
REKRUTACJA LETNIA 2017-2018
KONTAKT w sprawie rekrutacji
KIERUNKI od A do Z
Potwierdzenie efektów uczenia się
Oferta edukacyjna
Warto studiować z nami!
Plany studiów, efekty kształcenia
Spotkaj się z nami!
Informacje dla cudzoziemców
Абітурієнт
Study in English
POBIERZ INFORMATOR
Studenci z niepełnosprawnościami
Współpraca ze szkołami - Współpraca ze szkołami
Aktualności
Inżynier środowiska – zawód z przyszłością
Struktura Wydziału Agrobioinżynierii
Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Katedra Agrometeorologii
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Katedra Ekologii Rolniczej
Katedra Ekonomii i Zarządzania
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Pracownia Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
Katedra Turystyki i Rekreacji
Pracownia Biologii Gleby
Zakład Kształtowania Jakości i Standardaryzacji Surowców Roślinnych
Pracownia Ekonomii
Pracownia Rachunkowości i Finansów
Pracownia Marketingu
Zakład Zarządzania w Agrobiznesie
Pracownia Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Pracownia Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
Pracownia Mikologiczna
Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
Pracownia Agrometeorologii
Pracownia Towaroznawstwa Produktów Roślinnych
Inne
Podyplomowe Studium Marketingu i Zarządzania w Agrobiznesie
Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa
Pracownia Towaroznawstwa Produktów Roślinnych
Zakład Agrometeorologii
Katedra Turystyki i Rekreacji
Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy
Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
Dziekanat Agrobioinżynierii
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych
Pracownia Mikroekonomii
Pracownia Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
Pracownia Rekreacji
Katedra Zarządzania i Marketingu
Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
Zakład Gospodarki Leśnej
Władze wydziału
Wybory Dziekana na kadencję 2016-2020
Historia
Kandydaci
70-lecie Wydziału Agrobioinżynierii
Dla doktorantów
Badania
Koła Naukowe
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Galeria Wydziału
2017 Wręczenie dyplomów - studenci Wydziału Agrobioibżynierii
Ogólnopolska konferencja: Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska Urszulin 2016
Jubileusz 70-lecia Wydziału Agrobioinżynierii - Centrum Kongresowe UP, 15.09.2014
Rada Wydziału Agrobioinżynierii Lublin 2014
Wybory Miss Wydziału i przegląd talentów 2013
Towarzystwa naukowe
Towarzystwa naukowe
Postępowania habilitacyjne:
Strategia rozwoju wydziału
Przewody doktorskie
Posiedzenia Rady Wydziału
Kierunki studiów na naszym Wydziale
Tytuł profesora
Program Rozwoju
Aktualności
Struktura wydziału
Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt
Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt
Katedra Anatomii Patologicznej
Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt
Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych
Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia
Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt
Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych
Zakład Chorób Ptaków
Zakład Chorób Ryb i Biologii
Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
Zakład Anatomii Zwierząt
Zakład Histologii i Embriologii
Zakład Biochemii
Zakład Fizjologii Zwierząt
Zakład Farmakologii
Zakład Patofizjologii
Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska
Zakład Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących
Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
Pracownia Radiologii i Ultrasonografii
Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
Dziekanat WMW
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących
Katedra Biochemii
Katedra Fizjologii Zwierząt
Historia wydziału
Informacje dla kandydatów
70-lecie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Władze wydziału
Wybory Dziekana 2016-2020
Dziekanat
Kliniki weterynaryjne
Koła naukowe
Towarzystwa Naukowe
Sekcja Biochemiczna Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych
Sekcja Dermatologiczna Koła Medyków Weterynaryjnych
Sekcja Chorób Zwierząt Egzotycznych
Weterynaria usługi
Usługi stomatologiczne
Usługi Klinik Weterynaryjnych
Chirurgia
Ambulatorium
Galeria Wydziału
Budynek Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt - Wydz. Weterynarii
Konferencja: Współczesne problemy patologii i terapii zwierząt, wrzesień 2015
Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt - otwarcie
Obchody Jubileuszu 70-lecia Wydziału
Uroczyste wręczenie dyplomów lekarza weterynarii. Czerwiec 2015.
Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Dyplomy 06.2014.
Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Dyplomy 06.2013.
Zajęcia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej
Konferencja inaugurująca utworzenia Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnost.
Postępowania habilitacyjne:
Doktoraty
Dla doktorantów
Jakość kształcenia
Stowarzyszenia studenckie
Projekty unijne Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP
Akredytycja dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Kliniki Weterynaryjne
BIP
Centrum Kongresowe
Aktualności
Struktura wydziału
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
Katedra Biochemii i Toksykologii
Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska
Katedra Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni
Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego
Katedra Hydrobiologii
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa
Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
Zakład Biologii Eksperymentalnej i Środowiskowej
Zakład Paszoznawstwa
Zakład Żywienia Zwierząt
Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia
Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia
Pracownia Biochemii Analitycznej
Pracownia Genetyki Ogólnej i Molekularnej
Pracownia Biologii Rozrodu
Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
Pracownia Jeździectwa
Pracownia Doradztwa i Restrukturyzacji Obszarów Wiejskich
Pracownia Geologii i Paleolimnologii
Pracownia Rybactwa
Pracownia Instrumentalnej Analizy Żywności
Pracownia Bioindykacji Środowiska
Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich
Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman
Dydaktyczno-Badawcza Stacja Małych Przeżuwaczy w Bezku
Hydrobiologiczna Stacja Dydaktyczno-Badawcza im. Alfreda Lityńskiego
Pracownia Bioindykacji Środowiska
Podyplomowe Studium Analityki Laboratoryjnej w Ochronie Środowiska
Podyplomowe Studium Towaroznawstwa i Obrotu Żywnością
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej
Gospodarstwo Doświadczalne Czesławice
Gospodarstwo Doświadczalne Felin
Pracownia Jeździectwa
Dziekanat WBiHZ
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni
Publikacje
Pracownia Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych
Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa
nowa strona
Zakład Biologii Środowiskowej i Apidologii
Pracownia Genetyki Ogólnej i Molekularnej
Pracownia Oceny Jakości Jaj
Pracownia Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Reginalnych
Władze wydziału
Wybory Dziekana na kadencję 2016-2020 -
Komisje Wydziałowe
Historia wydziału
60-lecie Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
Koła Naukowe
Towarzystwa naukowe
Dziekanat
Wymiana międzynarodowa
Samorząd studencki
Galeria Wydziału
2017
2016
2015
2013
Galeria wydziału - zdjęcia różne
History
Didactic units
Labolatory of Experimental and Environmental Biology
Dla doktorantów
Strategia rozwoju wydziału
Postępowania habilitacyjne - Postępowania habilitacyjne
Postępowania habilitacyjne
Przewody doktorskie
Kierunki studiów na naszym Wydziale
Oferujemy...
Oferta dla szkół ponadgimnazjalnych
Projekty badawcze
Rada Wydziału
Komisje Wydziałowe
Zespół Doradczy ds. Dobrostanu Zwierząt
Postępowania o nadanie tytułu profesora
Towarzystwa naukowe
Polskie Towarzystwo Zootechniczne - Koło Lubelskie
Zasady i tryb potwierdzania efektów uczenia się (PEU)
Wydziałowy system doskonalenia jakości kształcenia
Ksiega jakosci - Księga jakości
Instrukcje - Instrukcje
Raporty - Raporty
Aktualności
Struktura wydziału
Koła naukowe
Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu
Katedra Botaniki
Zakład Ekologii Ogólnej
Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa
Katedra Entomologii
Katedra Fitopatologii i Mikologii
Katedra Fizjologii Roślin
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego
Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin
Katedra Sadownictwa
Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych
Zakład Roślin Ozdobnych
Zakład Architektury Krajobrazu
Zakład Dendrologii i Terenów Zielonych
Zakład Architektury Krajobrazu
Pracownia Biologii Roślin Ogrodniczych
Pracownia Aerobiologii
Zakład Krzewów Jagodowych
Zakład Uprawy Roli i Roślin
Pracownia Żywienia Roślin
Zakład Dendrologii i Terenów Zieleni
Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich
Dziekanat WOiAK
Katedra Fitopatologii i Mykologii
Katedra Fizjologii Roślin
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego
Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin
Zakład Krzewów Jagodowych
Katedra Sadownictwa
Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu
Dziekanat
Informacje dla kandydatów
Władze wydziału
WYBORY DZIEKANA na kadencję 2016-2020
Historia wydziału
Towarzystwa naukowe
Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Botanicznego
Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne Oddział w Lublinie
Polskie towarzystwo Nauk Ogrodnoczych Oddzial Lublin
Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych Oddzial Lublin
Galeria Wydziału
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011 i lata wcześniejsze
W czasie wolnym
Starostowie i opiekunowie roku
nowa strona
Praktyki studenckie
Przewody doktorskie
Postępowania habilitacyjne:
Dla doktorantów
Wydziałowa Księga Systemu Jakosci Kształcenia (WKSJK)
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
Uchwały
Instrukcje WKSJK
Raporty
Rady Programowe WOiAK
Komisje WOiAK
Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia na WOiAK
Akty prawne
Strategia rozwoju wydziału
Jubileusz 45-lecia Wydziału
Jubileusz 45-lecia Wydziału
Prześlij nam swoją opinię!
Skontaktuj się z Dziekanatem
Władze Wydziału
Kierunki studiów na naszym Wydziale
Aktualności
Struktura wydziału
Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz
Katedra Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi
Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego
Katedra Energetyki i Środków Transportu
Katedra Fizyki
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych
Katedra Inżynierii Procesowej
Katedra Maszyn Ogrodniczych i Leśnych
Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych
Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Katedra Podstaw Techniki
Katedra Techniki Cieplnej
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Pracownia technologii Materiałów i Utrzymania Maszyn
Zakład Biofizyki
Zakład Fizyki Stosowanej
Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Zakład Modelowania i Systemów Informacyjnych
Zakład Teorii Maszyn i Inżynierii Materiałowej
Zakład Inżynierii Suszarnictwa i Przechowalnictwa
Zakład Teorii Eksperymentu i Biometrii
Zakład Matematyki
Zakład Statystyki Matematycznej
Zakład Informatyki
Podyplomowe Studium Techniki i Technologii Produkcji Pasz
Zakład Inżynierii Wiejskiej i Geodezji
Zakład Melioracji i Kształtowania Środowiska
Laboratorium Analityki Wód i Ścieków
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki
Laboratorium Oceny Środków i Urządzeń Spożywczych
Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych
Pracownia Teorii Maszyn i Inżynierii Materiałowej
Dziekanat WIP
Katedra Maszyn Ogrodniczych i Leśnych
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki
Warsztat
Kat.Techniki Cieplnej
Zakład Inżynierii Suszarnictwa i Przechowalnictwa
Pracownia Teorii Maszyn i Inżynierii Materiałowej
Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzen Ekoenergetycznych
Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Pracownia Mechaniki
Centralne Laboratorium Badawcze
Katedra Maszyn Ogrodniczych i Leśnych
Pracownia Inżynierii Materiałowej
Zakład Ergonomii
Historia wydziału
Jubileusz 45-lecia Wydziału
Władze wydziału
Wybory Władz 2016
Koła Naukowe
Koło Naukowe Inżynierii Spożywczej
SKN Ekoenergetyków
koło naukowe bhp - MSKN Ergo BHP
Informacje dla kandydatów
Dziekanat
Towarzystwa naukowe
nowa strona - Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolncizej oddział w Lublinie
Galeria Wydziału
2017
2015
2013
2012
Galeria - różne
Dla doktorantów
Strategia rozwoju wydziału
Postępowania o nadanie tytułu profesora
Postępowania habilitacyjne
Przewody doktorskie
Wymagania dla rozpraw doktorskich - Wymagania dla Rozpraw Doktorskich
Jakość kształcenia
Wydziałowa Księga systemu zapewnienia jakości kształcenia (WKSZJK)
Instrukcje i Ankiety
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
Raporty
Rady Programowe
Uchwały
Instrukcje i formularze WKSZJK
Posiedzenia Rady Wydziału
Kierunki studiów na naszym Wydziale
Aktualności
Struktura wydziału
Katedra Biochemii i Chemii Żywności
Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności
Katedra Chemii
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż
Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów
Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego
Pracownia Chemii Zbóż
Pracownia Fitochemii
Podyplomowe Studium Zarządzania Jakością w Produkcji Żywności
Dziekanat WNoZiB
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
Oferta
Poradnia Dietetyczna
Dziekanat
Seminaria
Informacje dla kandydatów
Spis przedmiotów wydziału
Kierunki studiów
Władze
Rada wydziału
Skład Komisji Wydziałowych na kadencje 2012 - 2016
Wybory Dziekana na kadencję 2016-2020
Historia wydziału
Konferencja „ŻYWNOŚĆ-ZDROWIE-PRZYSZŁOŚĆ”
Granty naukowe
Koła naukowe
Studenckie Koło Naukowe Biochemików Żywności i Żywienia
Koło Naukowe Biotechnologów
Towarzystwa naukowe
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Przewody doktorskie
Rozprawy doktorskie 2010
Rozprawy doktorskie 2011
Rozprawy doktorskie 2009
Rozprawy doktorskie 2008
Rozprawy doktorskie 2007
Rozprawy doktorskie 2006
Rozprawy doktorskie 2012
Rozprawy doktorskie 2013
Przewody doktorskie - ogłoszenia
Przewody doktorskie
Przewody
Przewody doktorskie 2015
Przewody doktorskie 2016
Przewody doktorskie 2017
Galeria Wydziału
2016.04.26 - Seminarium naukowe - program Statistica
2016.09.30 - Immatrykulacja wydziałowa
2015.11.19 - 2015.11.19 - Nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi dr hab. Zdzisławowi Targo
2015.06.25 - Jubielusz 10-lecia Wydziału NOŻiB
2014.10.01 - Immatrykulacja wydziałowa studentów I roku
2014.09.21 - XI Festiwal Nauki
2014.09.21 - XI Festiwal Nauki - Warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym
2014.09.21 - XI Festiwal Nauki - Warsztaty dla dzieci przedszkolnych: Stoi na stacji lokomotywa ...
2014.05.30 - Noc Uniwersytetów
2013.05.20 - Diamentowy Grant dla studenta biotechnologii
2013.05.07 - Dni Wydziału
2013.03.07 - Dzień Otwartych Drzwi UP w Lublinie
2005.09.25 - Otwarcie budynku WNoŻiB, ul.Skromna 8
Postępowania habilitacyjne:
Strategia rozwoju wydziału
Klub absolwenta
Dla doktorantów - informacje Wydziału NOŻiB
Opisy modułów
Plany
Rozkłady
Wykazy seminariów
Info dodatkowe
Warsztaty dla szkół
Jakość kształcenia
Jakość kształcenia -

Wydziałowa Księga Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WKSZJK)

Instrukcje WKJK -

Instrukcje WKJK

Uchwały -

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

Jubileusz 10-lecia Wydziału NOŻiB
Poradnia dietetyczna
Strona startowa
Sylwetki konsultantów
Skład pracowników
Kierunki studiów na naszym Wydziale
Aktualności
Studenci
Poszukiwanie bibliografii
Wzory bibliografii
Biblioteki lubelskie
Informacje ogólne
Misja Biblioteki
Struktura organizacyjna
Galeria
Regulaminy
Rada Biblioteczna
Kalendarium
Nasze usługi
Wypożyczalnia
Czytelnia
Wypożyczalnia międzybiblioteczna
Informacja naukowa
Zasoby
Lista A do Z
Katalog BG
Bazy Danych
E-czasopisma
E-książki
E-normy
Biblioteki cyfrowe
Repozytoria i archiwa
Zasady korzystania
Kontakt
Dla bibliotekarzy
Doktoranci
Pracownicy
Szkolenia
Kontakt
Nabytki
Nowości w księgozbiorzeNowości w księgozbiorze studenckim
Zaproponuj kupno
Przypomnienie o terminie zwrotu
WiFi
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Pomoc
O Uczelni
Władze
Rektor
Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
Senat
Kanclerz
Poczet Rektorów
Struktura organizacyjna - Struktura organizacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Wydziały
Jednostki pozawydziałowe
Inne jednostki
Administracja - pion Rektora
Administracja - pion Kanclerza
Administracja - pion Prorektora d/s Organizacji i Rozwoju Uczelni
Administracja - pion Prorektora d/s Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej
Administracja - pion Prorektora d/s Studenckich i Dydaktyki
Pion Zastępcy Kanclerza - Kwestor
Pion Zastępcy Kanclerza
Historia
Jubileusz 60-lecia Uczelni
Doktorzy Honoris Causa
Popularyzacja nauki
Lubelski Festiwal Nauki
Noc Uniwersytetów
Wykłady otwarte
Galeria
Uczelnia
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008 / 2007
2006
Konferencje i wydarzenia
ARCHIWUM - ARCHIWUM
XII Konferencja Naukowa Doktorantów
XIII Konferencja Naukowa Doktorantów
Sukcesy i osiągnięcia
Patronaty honorowe
Start - o procedurze
Regulamin
Dokumenty do pobrania
Wydarzenia objęte patronatem
Współpraca i wymiana międzynarodowa
Wykaz aktualnych umów o współpracy dwustronnej
Zaproszenia na konferencje zagraniczne
Galeria
System Identyfikacji Wizualnej - Logo. Oznakowanie. Kolory. Czcionki. Szablony.
Materiały promocyjne
Struktura
Inne jednostki
Medycyna Weterynaryjna - Redakcja
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Zamość
ZNP Pracowników UP
Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność"
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego
Duszpasterstwo Akademickie "Arka"
Klub Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju
Klub Uczelniany AZS
Społeczny Inspektor Pracy
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół UP w Lublinie
Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego UP w Lublinie
Inne
OGŁOSZENIA
Aktualności
Zespół CTT
Szkolenia. Konferencje.
Akty prawne
Aktualności
Uczelnia
Certyfikat ISO
Dane teleadresowe
Usługi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Aktualności - DLA BIZNESU: Aktualności - usługi, oferta, sprzedaż, etc...
Centrum Transferu Technologii
Centralne Laboratorium Agroekologiczne
CENTRUM KONGRESOWE
Centrum Sportowo-Rekreacyjne
Kliniki weterynaryjne
Oferta naukowo-badawcza
Usługi poligraficzne
Krajowe Ramy Kwalifikacji
Kontakt
Struktura
Administracja - pion Kanclerza
Pion Zastępcy Kanclerza - Kwestor
Pion Zastępcy Kanclerza
Archiwum Uczelni
Centrum Sportowo-Rekreacyjne
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Magazyn Centralny
Pracownia Poligraficzna
Dział Transportu
Sekcja ds Zamówień Publicznych
Sekretariat Uczelni
Sekcja Zaopatrzenia
Kanclerz
Kancelaria podawcza
Jednostki pozawydziałowe
CENTRALNE LABORATORIUM APARATUROWE
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Biblioteka Główna
Biblioteka Gł. - Odz. Wydawnictw Zwartych
Biblioteka Gł. - Odz. Wydawnictw Ciągłych
Biblioteka Gł. - Odz. Informacji Naukowej
Biblioteka Gł. - Odz. Wypożyczalni i Magazynów
Biblioteka Gł. - Odz. Czytelni
Biblioteka Gł. - Sekcja Inwentaryzacji i Selekcji Księgozbioru
Biblioteka Gł. - Odz. Komputeryzacji Biblioteki
Biblioteka Gł. - filia na Wydz. Ogrodn.i Arch.Kr.
Centralne Laboratorium Agroekologiczne
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Centrum Kultury i Folkloru Wsi
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Zespół lektorów języka angielskiego i języka łacińskiego
Zespół lektorów języka niemieckiego i francuskiego
Zespół lektorów języka rosyjskiego
Zespół Lektorów - Zamość
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zakład Szkolenia Praktycznego
Zakład Technologii Kształcenia
Biblioteka Gł. - Sekretariat
Biblioteka Gł. - Zastępca dyrektora
Biblioteka Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu
OŚRODEK INFORMATYKI
Biblioteka Główna UP
Gospodarstwa doświadczalne
Organizacje/stowarzyszenia
Wydziały
Wydz. Agrobioinżynierii
Wydz. Medycyny Weterynaryjnej
Wydz Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Wydz. Inżynierii Produkcji
Wydz. Nauk o Żywności i Biotechnologii
Komisja Wyborcza Wydziałów UP
Pion Rektora
BIURO REKTORA
CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE
Komisja Likwidacyjna - ogłoszenia
Administracja - pion Prorektora d/s Organizacji Kadr
Administracja - pion Prorektora d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą
Administracja - pion Prorektora d/s Studenckich i Dydaktyki
Administracja - pion Dyrektora Adm. WNR Zamość
Biuro Rektora
Pełnomocnik Rektora
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Sekcja Nadzoru Inwestycyjnego i Remontów
Zespół Radców Prawnych
Konserwatorzy elektrycy - Akademicka
Samodzielne stanowisko audytora wewnętrznego
Grupa zajmująca się zielenią
Sekcja Rozliczeń Prac Badawczych i Projektów Unijnych
Sekcja Inwentaryzacji
Sekcja ds. Konserwacji
Konserwatorzy elektrycy - Doświadczalna
Konserwatorzy elektrycy - Leszczyńskiego
Konserwatorzy elektrycy - Skromna
Konserwatorzy hydraulicy - Akademicka
Konserwatorzy hydraulicy - Doświadczalna
Konserwatorzy hydraulicy - Głęboka
Konserwatorzy hydraulicy - Leszczyńskiego
Konserwatorzy hydraulicy - Skromna
Konserwatorzy ciepłownicy
Sekcja Remontowo-Budowlana i Urządzeń Mechanicznych
Sekcja ds. Automatyki
Kasa uczelniana
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych
Oferta naukowo-badawcza
Usługi, informacje dla biznesu - aktualności
Oferta naukowo-badawcza
Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Agrobioinżynierii
Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Medycyny Weterynaryjnej
Oferta naukowo-badawcza dla firm
Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Inżynierii Produkcji
Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Nauk o Żywności i Biotechnologii
Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Nauk Rolniczych w Zamościu
Informacje dla studentów
Aktualności
Aktualności
Rok akademicki. Organizacja.
Plany. Rozkłady.
Terminarz zjazdów
Organizacja roku akademickiego
Liczba studentów i grup
Regulamin studiów
Dział Organizacji Studiów
Rozliczenie dydaktyki
Liczba grup studenckich
Elektroniczna Legitymacja Studencka
Program MostAR
Kontakt
Zajęcia ogólnouczelniane
Rolnictwo ekologiczne. Mity i rzeczywistość
Wykorzystanie technologii druku 3D
Akademicki Savoir-vivre
Rośliny ozdobne w otoczeniu człowieka
Tajniki żywności w relacji surowiec-produkt
Struktura i funkcjonowanie krajobrazu rolniczego
Zasady postępowania w życiu społecznym i zawodowym
Psychologia zachowań konsumenckich
Bioinspiracje i biomimetyka
Sadownictwo i szkółkarstwo
Komunikacja społeczna i negocjacje
Człowiek w świecie współczesnym
Międzynarodowy rynek pracy
Prezentacje, mediacje, negocjacje
Przedsiębiorczość
Tajemnice warzyw, przypraw i ziół
Zwierzęta w życiu człowieka
Nowoczesne sadownictwo
Pochodzenie i ewolucja życia na Ziemi
Personologia
Wpływ żywności na jakość życia człowieka
Etyka przestrzeni
Praktyki zawodowe. Studia podyplomowe i kursy.
Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami - tel. 081 445-66-05
Aktualności
O nas
Relacje z wydarzeń
Kontakt
Szkolenia i warsztaty
Instytucje rynku pracy
Oferty pracy w kraju
Oferty pracy za granicą
Dla przedsiębiorców
Galeria praktyk
Wymiana międzyuczelniana, MostAR
BWM
Erasmus
Opłaty za studia. Kredyty studenckie.
Kredyt studencki
Pomoc materialna i akademiki
Komunikaty
Stypendia
Ubezpieczenia
Akademiki
Kontakt
Organizacje i koła studenckie
Duszpasterstwo akademickie
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego
Organizacje studenckie
Koła naukowe /wszystkie wydziały/
Akty prawne.
System antyplagiatowy.
Studenci z niepełnosprawnościami
Informacje ogólne
Nauka języków obcych
Aktualności
Plany urlopowe
Egzaminy
Rozkłady zajęć
Konsultacje
Kontakt
Sport i rekreacja
Centrum Sportowo-Rekreacyjne
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Klub AZS UP
Jez. PIASECZNO - ośrodek
Dla szkół - organizacja obozów
Nauka nurkowania - Nurkowanie w jeziorze Piaseczno k. Lublina
Informacje dla pracowników
Aktualności dla pracowników
DANE TELEADRESOWE
DRUKI
Materiały promocyjne
Logotyp. System Identyfikacji Wizualnej Uczelni.
Logotyp. System Identyfikacji Wizualnej Uczelni.
Zespół ds. Wizerunku i Promocji
Materiały promocyjne
Logotypy, szablony
Uchwały i zarządzenia
Zarządzenia Kanclerza
Dział Organizacji Studiów
Konkursy, oferty pracy
Centrum Nauki - tel. 081 445 69 68, 081 445 68 58
Dział Logistyki
Aktualne ogłoszenia
Starsze ogłoszenia
Ważne dokumenty
Sposób składania zapotrzebowań
System składania zapotrzebowań
Sport i rekreacja
Ochrona danych osobowych
Sekcja BHP
Związki Zawodowe
ZNP
Lokalna Komisja Etyczna w Lublinie
Ogólnie o Komisji
Skład komisji - Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Podstawa prawna działalności
Kontakt - kontakt
Szkolenia
Ogłoszenia. Aktualności.
Dokumenty do pobrania
Dział Technologii Multimedialnych
Zgłoszenia awarii
Podstawowe zadania działu
Formularze i instrukcje
Zakupy
Szkolenia
Kontakt
Uczelniane Centrum Informatyki
Aktualności
POMOC ZDALNA
POCZTA
Office365
Statistica
Formularze i instrukcje
Chcę zamówić komputer, program...
Pliki cookie witryny UP
Kontakt
Fundusze Strukturalne - Archiwum
Fundusze Strukturalne
Informacje dla doktorantów
Aktualności
REKRUTACJA Doktorantów
Ważne dla doktorantów
Obrony prac
Samorząd Doktorantów
Pomoc materialna
Studenci z niepełnosprawnościami
Informacje dla absolwentów
Aktualności dla absolwentów
Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami
Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Stowarzyszenie Absolwentów
Erasmus+
Aktualności
Kontakt
Erasmus+ informacje ogólne
Trochę historii
Karta Erasmusa (ECHE), PIC
Erasmus Policy Statement (EPS)
Koordynatorzy wydziałowi
Galeria
Relacje wyjazdów
Serwis MSZ Odyseusz
Przydatne dokumenty
Polecane linki
Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne - sekcja ds zamówień publicznych
Aktualne ogłoszenia
Aktualne ogłoszenia
Plan zamówień publicznych
Przepisy prawne
Archiwum Zamówień Publicznych UP
Kontakt
Plan zamówień publicznych
Przepisy prawne
Archiwum Zamówień Publicznych UP
Specyfikacja budowy Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technologii w Inżynierii Rolniczej
Specyfikacja budowy budynku Biblioteki Głównej przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie
Kontakt - Sekcja ds. zamówień publicznych tel. (+ 81) 445-66-03 fax. 081 445 -67 -30
Университет естественных наук
История
Hаукa
Деятельность Центра информатики
Oбучениe
областей исследования - областей исследования
Kонтакт
English - News
History - History
Faculties
Interfaculty & Postgraduate
Other units
Library
Publishing Centre
Contact - Contact
Study opportunities
Study opportunities
Courses in English
Conferences & events
Structure
Faculties
International cooperation
The Physical Education and Sposrts Centre
The Centre of Rural Culture and Folklore
The University of Life Science Choir
Other units
About us
Authorities
Education
History
Faculties
International cooperation
Research
Faculties - Agrobioengineering
Main fields of study
Authorities
History
Didactic units
Direction of research
Faculties - Veterinary Medicine
Didactic units
Authorities
History
Main fields of study
Direction of research
Events
Faculties - Biology and Animal Breeding
Authorities
Main fields of study
Direction of research
Faculties: Production Engineering
Didactic units
Authorities
History
Main fields of study
Direction of research
Faculties: Horticulture and Landscape Architecture
Didactic units
Authorities
History
Main fields of study
Direction of research
History
Faculty of Food Science and Biotechnology
Didactic units
Authorities
History
Main fields of study
Direction of research
Study opportunities
Didactic units
Authorities
History
Main fields of study
Direction of research
Biology
Agriculture
Courses in English
Bases of human nutrition
The economics of european integration
Herbs, spices and medicinal plants
Fertilization and environmental effects
Animal Nutrition
Resources of animal nutrition
Breed Biology/ Animal Reproduction
Horse identification and documentation
Immunohematology
Effort Standardize and Biological Regeneration of Horses
Chemistry
Chemistry
Bases of Food Technology
Biochemistry
Food Chemistry and Toxicology
General Food Technology
Dairy Technology
Milk Processing and Food Rheology
Commodity of Nutrients for Food Production
Study in English
Why study with us?
About Lublin
Undergraduate and graduate programmes
Post-graduate courses
Doctoral Programmes (in English)
How to apply / admission
Practical information
Contact
Erasmus
News
News
Contact
Fundusze Strukturalne - Archiwum
Aktualności
WNIOSEK DO JM REKTORA W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA NOWEGO PROJEKTU
Nowa Perspektywa 2014-2020
O ZESPOLE
Szkolenia
Projekty realizowane
Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej
Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż
Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego
Inżynier środowiska - zawód z przyszłością
Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi la
Opracowanie nowego tiadiazolowego środka biobójczego do zastosowania w zwalczaniu kleszczy przenoszą - Projekt badawczy nr. POIG.01.03.01-06-045/12
Nowy środek biobójczy z funkcją blokowania cyklu rozrodczego Varroa destruktor od walki z warrozą ps - Projekt badawczy nr. POIG.01.03.01-06-047/12
Projekty zrealizowane
Nowoczesna Uczelnia jako system e-usług dla społeczeństwa informacyjnego województwa lubelskiego
Uniwersytet Przyrodniczy. Biblioteka Główna - Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej w Lub
Wyposażenie Centralnego Laboratorium Agroekologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Z nauki do gospodarki
Agroturystyka szansą na alternatywne źródło dochodu
Aktywni hodowcy kluczem do rozwoju obszarów wiejskich
BUDOWA I WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ I PŁYWALNI W AKADEMII ROLNICZEJ W LUBLINIE
Prace naukowe doktorantów UP szansą dla lubelskiego rynku innowacji
Transfer wiedzy jako szansa rozwoju rolnictwa, małych i średnich przedsiębiorstw
Polecane strony
Kontakt
Mapa serwisu www


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie