logo   Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Menu

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115 F
tel. 081 445 66 30
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaAktualności

22.02.2017

 

 

ZAPRASZAMY NA KURS KONWERSACYJNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na 60-godzinny kurs konwersacyjny języka angielskiego, Opłata za kurs wynosi 570 zł. Rekrutacja trwa do 20 marca 2017 r. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów  (podanie-kwestionariusz, ksero dowodu osobistego, dowód wpłaty na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 w Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, ul. Głęboka 31, pok. 115 F oraz  posiadanie znajomości języka angielskiego  na poziomie min. A2.
 
ZAPRASZAMY NA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO
 
Kurs przygotowuje do egzaminu przeprowadzanego przez MONDIALE Testing- Accredited Test Centre z siedzibą w Szwajcarii. MONDIALE Testing od ponad 20 lat zajmuje się certyfikowaniem umiejętności językowych w zakresie języków specjalistycznych umożliwiając kandydatom zdawanie egzaminów metodą online w akredytowanych centrach egzaminacyjnych. Egzaminy skierowane są do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z dziedzinami opartymi na znajomości języka technicznego. Egzaminy językowe przeprowadzane przez MONDIALE są profesjonalne, rzetelne i wiarygodne oraz dostosowane do poziomu znajomości języka; sprawdzają wszystkie umiejętności ujęte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEF): mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Pisemna część egzaminu w formie testu online obejmuję umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Umiejętności posługiwania się językiem w mowie sprawdzane są w formie testu ustnego przeprowadzanego za pośrednictwem Adobe Connect.
 
Kurs obejmuje 60 godzin. Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie znajomości języka angielskiego  na poziomie min. A2+ oraz złożenie kompletu dokumentów w Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (ul. Głęboka 31, pok. 115 F). Koszt kursu wynosi 570 zł. Rekrutacja trwa do 20 marca 2017 r. 
 

 

13.12.2016
    


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie