Konkursy, oferty pracy

28.10.2014weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Anatomii i Histologii Zwierząt

28.10.2014weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt

28.10.2014weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni

28.10.2014weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierząt

08.10.2014wipro

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, w Pracowni Informatyki

16.09.2014foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Inżynierii i Technologii Zbóż

09.09.2014foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

04.09.2014agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

04.09.2014foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

04.09.2014agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin