Konkursy, oferty pracy

06.03.2015weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

06.03.2015weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

06.02.2015weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

04.02.2015ogrodnictwo

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Roślin Ozdobnych Katedry Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu

02.02.2015agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Turystyki i Rekreacji

02.02.2015wipro

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

02.02.2015wipro

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Podstaw Techniki

22.01.2015wipro

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Maszyn Ogrodniczych i Leśnych

16.01.2015

Konkurs na stanowisko koordynatora projektu

12.01.2015biologia

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych


  • logotyp UP
  • 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

  • Mapka dojazdu »

  • NIP   712-010-37-75
    REGON   000001896

Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie