Konkursy, oferty pracy

30.04.2015agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Zarządzania i Marketingu

29.04.2015agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

29.04.2015biologia

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska

23.04.2015agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

22.04.2015agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

20.04.2015wipro

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta – dwa etaty w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Matematyki

01.04.2015agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Mikrobiologii Środowiskowej

06.03.2015weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

06.03.2015weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

06.02.2015weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt


  • logotyp UP
  • 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

  • Mapka dojazdu »

  • NIP   712-010-37-75
    REGON   000001896

Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie