Konkursy, oferty pracy

16.11.2015wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Inżynierii Produkcji w Katedrze Inżynierii i Maszyn Spożywczych.

 

 

02.11.2015biologia

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt

 

13.10.2015biologia

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

 

 

06.10.2015wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Automatyki

 

06.10.2015wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Energetyki i Środków Transportu

 

06.10.2015wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Maszyn Ogrodniczych i Leśnych

 

28.09.2015agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania i Marketingu

 

28.09.2015agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Turystyki i Rekreacji

 

11.09.2015foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

 

09.09.2015agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie