Konkursy, oferty pracy

08.10.2014wipro

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, w Pracowni Informatyki

16.09.2014foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Inżynierii i Technologii Zbóż

09.09.2014foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

04.09.2014agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

04.09.2014foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

04.09.2014agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

02.09.2014wipro

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biologicznych Podstaw Technologii Żywności Pasz

24.07.2014weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt

09.07.2014wipro

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Energetyki i Pojazdów

08.07.2014wipro

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Podstaw Techniki, Zakładzie Modelowania i Systemów Informacyjnych