Oferty pracy, konkursy

03.04.2014  »ogrodnictwo

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Projektowania i Konserwacji Krajobrazu

27.02.2014  »agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Turystyki i Rekreacji

27.02.2014  »agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Ekonomii i Zarządzania

27.02.2014  »ogrodnictwo

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Roślin Ozdobnych, Katedry Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu

25.02.2014  »agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

21.02.2014  »wipro

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Inżynierii Produkcji w Katedrze Maszynoznawstwa Rolniczego

18.02.2014  »wipro

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Maszyn Ogrodniczych i Leśnych

18.02.2014  »biologia

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni

12.02.2014  »biologia

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody

11.02.2014  »biologia

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Hydrobiologii -Pracownia Geologii i Paleolimnologii