Konkursy, oferty pracy

24.07.2014weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt

09.07.2014wipro

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Energetyki i Pojazdów

08.07.2014wipro

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Podstaw Techniki, Zakładzie Modelowania i Systemów Informacyjnych

08.07.2014wipro

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego

08.07.2014wipro

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Zakładzie Inżynierii Wiejskiej i Geodezji

08.07.2014wipro

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Zakładzie Inżynierii Wiejskiej i Geodezji

08.07.2014agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

30.06.2014wipro

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Podstaw Techniki, Zakładzie Elektrotechniki, Systemów Pomiarowych i Ergonomi.

27.06.2014ogrodnictwo

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych

26.06.2014ogrodnictwo

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Projektowania i Konserwacji Krajobrazu