[ MENU DODATKOWE ]


Konkursy, oferty pracy

24.08.2016weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

 

22.08.2016weterynaria

 Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Anatomii Patologicznej

 

12.08.2016wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Podstaw Techniki, Zakładzie Modelowania i Systemów Informacyjnych

 

18.07.2016wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko asysteta w Katedrze Maszynoznawstwa Rolniczego

05.07.2016wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Maszyn Rolniczych i Transportowych

 

05.07.2016wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Zakładzie Melioracji i Kształtowania Środowiska

 

23.06.2016foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii

 

22.06.2016foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności

 

22.06.2016foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności

 

20.06.2016wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Zakładzie Inżynierii Wiejskiej i Geodezji

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie