Konkursy, oferty pracy

08.02.2016foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności.

 

03.02.2016weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Histologii i Embriologii Katedry Anatomiii Histologii Zwierząt

 

03.02.2016weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszacych Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt.

 

02.02.2016
   
29.01.2016ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Rafała Stepaniuka pt.: „Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plon i jakość ziela karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus L.)”

 

28.01.2016agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin.

 

22.01.2016wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Techniki Cieplnej

 

21.01.2016ogrodnictwo

Na stanowisko: asystenta w Zakładzie Architektury Krajobrazu Katedry Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu

 

20.01.2016biologia

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

 

19.01.2016wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, Zakładzie Matematyki

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie