[ MENU DODATKOWE ]


Konkursy, oferty pracy

23.06.2016foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii

 

22.06.2016foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności

 

22.06.2016foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności

 

20.06.2016wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Zakładzie Inżynierii Wiejskiej i Geodezji

 

08.06.2016weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Anatomii Zwierząt, Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt

 

08.06.2016weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Anatomii Zwierząt, Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt

03.06.2016biologia

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni 

02.06.2016agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

 

30.05.2016wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta – dwa etaty w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Matematyki

 

30.05.2016foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie