Menu

Aktualności

04.09.2017

 

 

Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Fabryka przedsiębiorczości”Okres realizacji projektu: 01.07.2017r.-31.01.2019 r. Nabór rozpoczynamy od 1 września 2017r. Szczegółowe terminy wskazane są w Regulaminie rekrutacji projektu.
 
Projekt skierowany jest do: osób powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:
 • osoby w wieku powyżej 50. roku życia,  
 • kobiety,  
 • osoby z niepełnosprawnościami,  
 • osoby długotrwale bezrobotne,  
 • osoby o niskich kwalifikacjach.  

 

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

 
W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:
- osoby z terenów wiejskich,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby niepełnosprawne.
 
W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:
 
 • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
 • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 350,00 zł/os.,
 • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 280,00 zł/os. przez okres pierwszych 7 m-cy funkcjonowania przedsiębiorstwa (dla 40 osób),
 • przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego udzielane przez 3 kolejne miesiące w kwocie nie większej niż  1 270,00 zł/os (w przypadku osób, które zamierzają zatrudnić pracownika, maksymalnie dla 8 osób),
 • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe
 •  
Celem projektu jest stworzenie nowych i trwałych miejsc pracy poprzez pracę na własny rachunek i tworzenie nowych 40 przedsiębiorstw.  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu. Biuro projektu:
 
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)
tel. (0 81) 747 94 08,
                                  
Szczegóły na: 
                                                

 


« wstecz