[ MENU DODATKOWE ]Biblioteka Gł. - Oddział Wydawnictw Zwartych

Akademicka 15, 20-950 Lublin
Kierownik Oddziału: mgr Monika Nowogrodzka, kustosz
tel. 81-445-62-23
e-mail: monika.nowogrodzka@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Pozostali pracownicy