[ MENU DODATKOWE ]Centralne Laboratorium Agroekologiczne

ul. B.Dobrzańskiego 3,20-262 Lublin
tel. 81-440-87-84, 81-440-87-85
e-mail: cla@up.lublin.pl
www: http://cla.up.lublin.pl
p.o. Kierownika Laboratorium: dr Michał Rudaś, specjalista naukowo-techniczny
tel. 81-440-87-84
e-mail: michal.rudas@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy

 • mgr Agnieszka Adamczuk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-85
 • mgr Iwona Filiks, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
  e-mail: iwofiliks@wp.pl
 • mgr Anna Kornijów, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
  e-mail: a.kornijow@up.lublin.pl
 • mgr Elżbieta Kosik, starszy technik, tel. 81-440-87-84
  e-mail: kosik.elzbieta@gmail.com
 • mgr Andrzej Kucharski, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
  e-mail: andrzej.kucharski@up.lublin.pl
 • mgr inż. Maria Mendza, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
 • mgr Karolina Młynarczyk, starszy technik, tel. 81-440-87-84
 • mgr Bernadetta Nalepa, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
  e-mail: bernadetta.nalepa@up.lublin.pl
 • mgr Iwona Niemiałkowska-Butrym, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
  e-mail: ibutrym@wp.pl
 • dr Michał Pałys, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
  e-mail: michal.palys@up.lublin.pl
 • mgr Anna Pluta, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
  e-mail: anna.pluta@up.lublin.pl
 • mgr Anna Rutkowska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
  e-mail: aniakovalska@wp.pl
 • mgr inż. Emilia Skorek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-85
 • mgr Małgorzata Sochaj, starszy technik, tel. 81-440-87-84
  e-mail: gosiasochaj@wp.pl
 • mgr inż. Anna Wierbol, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
  e-mail: anna.wierbol@up.lublin.pl
 • mgr Justyna Wiertel-Sobańska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
 • mgr inż. Renata Więch, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84