[ MENU DODATKOWE ]Społeczny Inspektor Pracy

20-280Lublin, ul. Doświadczalna 44
tel. 81-461-06-05, 81-461-00-61 w. 227
e-mail: krzysztof.jasiński@up.lublin.pl
Kierownik: mgr inż. Krzysztof Jasiński, Społeczny Inspektor Pracy
tel. 81-461-06-05, 81-461-00-61 w. 227
e-mail: krzysztof.jasiński@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy